Sökning: "språk i sociala och digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden språk i sociala och digitala medier.

 1. 1. Stämplad ligist : en kvalitativ textanalys av svensk hiphopkultur och självframställning i rapparen Yasin Mahamouds musikvideor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Chandra Källman; [2022]
  Nyckelord :Hiphopkultur; stigma; subkultur; moralpanik; självframställning; symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes den nya svenska hiphopkulturen i ett förändrat medielandskap. Det har växt fram en ny subgenre inom svensk hiphop, kallat gangsterrap i massmedia, där unga män från Sveriges problemförorter släpper sin musik på egna digitala plattformar. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattning av sociala och digitala mediers påverkan på deras språkbruk : – En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nicole Spinord Björnbom; [2022]
  Nyckelord :Språkbruk; sociolingvistik; språk i sociala och digitala medier; sociolekt; kronolekt; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur gymnasieelever uppfattar att sitt språkbruk påverkas av deras användande av sociala och digitala medier. Detta undersöktes genom att intervjua fyra grupper med gymnasieelever, antalet deltagare var allt som allt nio gymnasieelever. LÄS MER

 3. 3. “Pippi är ju inte en blyg liten tjej direkt” : En kvalitativ studie om pedagogers hanterande av könsnormer i förskolans digitala medieutbud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Angelika Kjellin; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :förskola; genus; genusperspektiv;  könsnormer;  film; media; digital kompetens;

  Sammanfattning : Idag har digitala medier i form av strömmad film och serier en given plats i förskolans verksamhet. Men vilka bilder förmedlas egentligen i dessa? Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur pedagoger kan hantera stereotypa och alternativa könsnormer som kommer till uttryck i förskolans strömmade medieutbud. LÄS MER

 4. 4. "Om de beskriver att de är ledsna då kan jag skicka en ledsen emoji, senare glada emojis för att vi också ska bli glada" : Relationsskapande bland fältarbetare och ungdomar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Philip Panov; Peggah Rauofi; [2021]
  Nyckelord :Social fieldwork; Internet; Social media; Adolescence; Field worker; Social worker; Socialt fältarbete; Internet; Sociala medier; Ungdomar; Fältarbetare; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fältarbetares egna upplevelser av relationsskapande mellan dem och ungdomar på internet och sociala medier. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fältarbetare från socialtjänsten som arbetar med ungdomar på internet och sociala medier. LÄS MER

 5. 5. "När det inte fungerar så stänger jag av" : - En kvalitativ studie om äldre människors upplevelse av den digitala tekniken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emma Olsson; Stina Olofsson; [2021]
  Nyckelord :user experience; digitalization; digital exclusion; universal design; elderly people; användarupplevelse; digitalisering; digitalt utanförskap; universell design; äldre människor;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har blivit en del av vardagen där nästan alla samhällstjänster idag har digitaliserats. Sociala medier, appar och digitala tjänster är idag något som hör till normen. LÄS MER