Sökning: "språk kultur och marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden språk kultur och marknad.

 1. 1. Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad : en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl-Jacob Lernäs; [2013]
  Nyckelord :Affärskultur; Etableringsstrategi; Ekonomi; Internationalisering; Kultur; Japan; Sverige;

  Sammanfattning : Japan är en av Sveriges viktigaste exportmarknader och en av de största ekonomierna i världen. Det finns en lång historia av handel mellan länderna och de flesta stora svenska företag finns representerade i Japan. LÄS MER

 2. 2. Same, Same but Different : -        Konsten att överföra kvalité mellan två länder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Frida Jansson; Emilia Okada; Matilda Sjödahl; [2011]
  Nyckelord :Kvalité; Polen; Internationalisering; Överföring; Etablering; Globalisering; Nätverk; Relationsmarknadsföring; Språk och Kultur;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka svenska företags internationaliseringsprocess till Polen. Vi har valt att fokusera på kvalité och hur man förmedlar kvalité vid internationalisering till ett nytt land och i vårt fall, Polen. LÄS MER

 3. 3. Investering i internationella fastighetsmarknader : Ett svenskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Milena Kuljanin; [2011]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; Diversifiering; Globalisation; Internationella fastigheter; Empirisk undersökning; Analys;

  Sammanfattning : I takt med den alltmer omfattande globaliseringen har gränsöverskridande placeringar i utländska tillgångar underlättats och blivit en alltmer ökande trend bland världens investerare. Vid en närmare studie av svenska börsnoterade, privata samt institutionella fastighetsplacerares bolag kan noteras en relativt stark koncentration till den svenska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Kulturens påverkan på marknadsföring - en fallstudie av UPS Dubai och UPS Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Gustafsson; Adam Östling; [2009]
  Nyckelord :Marknadsföring; Kultur;

  Sammanfattning : I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten. LÄS MER

 5. 5. Utbildning som handelsvara - om internationell studentmobilitet och rörlighetens motiv och mål ur individperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Patrick Liljekvist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den internationella studentrörligheten har de senaste femton åren ökat i snabb takt. Omfattningen av utländska studerande som läser vid svensk högre utbildning på grundläggande nivå har tredubblats sedan mitten av nittiotalet och svenska universitet och högskolor förbereder sig på ytterligare ökning av inresande studenter. LÄS MER