Sökning: "språk landet"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden språk landet.

 1. 1. Barns möjligheter till en meningsfull fritid i en socioekonomiskt utsatt stadsdel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Heidi Spooner; Anna Karlsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; samverkan; socioekonomisk status; föreningsliv; socialt kapital;

  Sammanfattning : I vårt dagliga arbete ser vi hur lärare i fritidshem är medvetna om sitt kompensatoriska uppdrag och ser samverkan med kultur- och föreningsliv som en möjlighet att ge eleverna en mer givande, aktiv och meningsfull fritid. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan förening- och kulturverksamheter med fritidshem och skola. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid Språkbarriärer : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i akuta situationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Asmaa Al Nassani; Chortippawan Kritsadarueangsri; [2023]
  Nyckelord :Acute care; experiences; communication; nurses; language barriers; Akutvård; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterskor; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökande invandringen i Sverige har bidragit till ökad mångfald i landet med människor som kommer från olika bakgrunder och talar olika språk. Språk är en avgörande faktor för effektiv kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, vilket utgör förutsättningar för personcentrerad vård och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledning på modersmålet : ett stöd till nyanlända och flerspråkiga elevers utveckling, generellt och med fokus på läsning i årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Gustavsson; Linda Johansson Tacacho; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; förståelse; läsutveckling; nyanlända; studiehandledning på modersmålet;

  Sammanfattning : Sverige är numera ett mångkulturellt land och barn som kommer till landet ska inom en månad efter ankomst påbörja sin skolgång. Denna skolgång innebär att samtidigt som att förvärva nya ämneskunskaper förväntas de också lära sig ett nytt språk och en helt ny skolkultur, vilket är en stor utmaning för såväl elever som för personal i skolan. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie angående hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och de arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Inam Abbas; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskolans utveckling; pedagog; arbetsmetoder; synsätt; förutsättningar och språk.;

  Sammanfattning : Språk- och språkutveckling är en viktig del i förskolans arbete, i barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk är en essentiell del av identitet, kommunikation och gemenskap är det viktigt för barn att kunna utveckla den färdigheten. LÄS MER

 5. 5. Transnistrian Portrayals : Hostile Moldova and Democratic Transnistria

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Midas Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Приднестровье; ПМР; медиа; СМИ; новости; выборы; Первый Приднестровский; инаковость; дискурсивный анализ; Transnistrien; media; nyheter; val; Pervyj Pridnestrovskij; otherness; annanhet; diskursanalys;

  Sammanfattning : В данной работе рассматривается содержание 37 новостных репортажей транслировавшихся на так называемом государственном приднестровском телевидении во время президентских выборов 2021 года. Исследуемые вопросы рассматривают, как освещались негативные реакции со стороны Молдовы, какие дискурсивные ”истины” создавались о Молдове и Приднестровье, как они соотносятся с концепцией инаковости, и что репрезентации Молдовы говорят о попытках приднестровских СМИ создать положительный образ республики. LÄS MER