Sökning: "språk och film"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden språk och film.

 1. 1. Representationer av spansk kultur i ett svenskt läromedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Digna Mena; [2020]
  Nyckelord :Kultur; interkulturell kompetens; läromedelsanalys; spanska; postkolonialism;

  Sammanfattning : Att lära sig ett nytt språk är mer än att lära sig tala eller behärska grammatiken, att lära sig ett språk är även att möta och förstå kulturen som språket förmedlar. I detta arbete undersöks vilken bild av den spanska kulturen ur ett antropologiskt och estetiskt perspektiv som läroboken ¡Qué bien¡ förmedlar. LÄS MER

 2. 2. ALTERNANCE CODIQUE EN FRANÇAIS L3. Étude de la production orale d'apprenants russophones en Biélorussie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Hilding; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; l acquisition d une L3; influence translinguistique; alternance codique; la langue française; la langue russe; la langue biélorusse; språkinlärning; kodväxling; ryska språket; franska språket;

  Sammanfattning : The aim of the present essay is to contribute to the understanding of cross-linguisticinfluence in general, and more precisely in the acquisition of French L3 by Russianspeaking learners. Williams & Hammarberg (1998) put forward that the source languages, L1 and L2, take on different roles during oral L3 production of multilingual speakers, either as supplier or instrumental. LÄS MER

 3. 3. “I DON’T THINK WE’VE BEEN FORMALLY INTRODUCED?” Re-contextualising a Literary Model for First Meetings through Adaptation Theory and Fan Fiction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Brus; [2019-02-08]
  Nyckelord :narratology; adaptation theory; fan fiction; Jean Rousset;

  Sammanfattning : (Re-)contextualising narratology in today’s world of rapid technological developmentand widespread access to the internet serves as the basis of this essay, which exploreswhat happens when narratology, adaptation theory and fan fiction theory intersect andinteract. It combines a surface level quantitative study with qualitative text analysis,using Rousset’s literary model from 1981 on first meetings between lovers-to-be as thenarratological reference, and the first meeting between the characters Alec Lightwoodand Magnus Bane as the text subject (using a corpus consisting of a novel, its officialfilm and TV-show adaptations, and thirty fan fictions). LÄS MER

 4. 4. Intersemiotic Translation from Film to Audio Description: A cognitive semiotic approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitiv semiotik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Ida Stevia Krogh Diget; [2019]
  Nyckelord :cognitive semiotics; semiotics; intersemiotic translation; translation; linguistics; film; audio description; narratology; narratives; narrative levels; narrative structure; multimodality; multimodal narratives; polysemiotic communication; Visual Into Words; VIW project; VIW corpus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Audiovisual content is heavily prevalent in many modern societies. Film, in particular, is a favourite form of entertainment to many. Film is by nature both multimodal and polysemiotic, employing the modalities of visual and auditive as well as the semiotic systems of language, gesture, depiction and music. LÄS MER

 5. 5. Ekon av det förflutna : En undersökning av den antika erotikens roll och tematisering i romanen och filmen Call Me by Your Name

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Nina Hall; [2019]
  Nyckelord :Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Plato; Symposium; sexuality; heteronormativity; homosexuality; same-sex attraction; gender roles; Ancient Greece; eros; eromenos; erastes; ideal; gender studies; queer theory; Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Platon; Symposion; Gästabudet; sexualitet; heteronormativitet; homosexualitet; samkönat begär; könsroller; antiken; antik tematik; eros; eromenos; erastes; ideal; genusvetenskap; queerteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas André Acimans roman Call Me by Your Name (2007) och regissören Luca Guadagninos filmatisering av verket (2017) i relation till det antika begreppet eros (ung. begär). LÄS MER