Sökning: "språk ryska"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden språk ryska.

 1. 1. Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Sofia Mattsson-Mårn; [2022]
  Nyckelord :Construction grammar; corpus linguistics; language specificity; construction; Russian; English; Swedish; translation equivalents; Konstruktionsgrammatik; korpuslingvistik; språkspecificitet; konstruktion; ryska; engelska; svenska; översättningsekvivalenter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks översättningsekvivalenter för de ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i Russian National Corpus (RNC) för att komma åt deras språkspecificitet. Med hjälp av parallellkorpusar (engelsk-ryska, rysk-engelska, svensk-ryska, rysk-svenska) bestäms graden av språkspecificitet hos de ryska konstruktionerna i förhållande till engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. LÄS MER

 2. 2. Ryska böneskrifter från svenska Ingermanland : En textfilologisk analys av tolv suppliker från 1637

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Lina Emilia Bysell; [2021]
  Nyckelord :Russian; philology; petitions; manuscripts; register; linguistic development; ryska; filologi; suppliker; handskrifter; register; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks ett handskriftsmaterial bestående av 12 ryska suppliker från 1637. Syftet är att beskriva materialet och söka fastställa hur det passar in i V. M. Živovs system med skriftliga register. LÄS MER

 3. 3. Постсоветская радикально-консервативная политика памяти:"Взвод" Захара Прилепина

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Vladimir Iserell; [2021]
  Nyckelord :Zachar Prilepin; Platoon ; contemporary russian literature; memory politics; Russian radical conservatism; the conservative turn.; Захар Прилепин; Взвод ; современная русская литература; политика памяти; радикальный консерватизм в России; консервативный поворот.; Zachar Prilepin; ”Plutonen”; modern rysk litteratur; minnes politik; rysk radikal-konservatism; den konservativa svängen.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze Zachar Prilepin's book “The Platoon. Officers and Militias of Russian Literature” in the context of the book's affiliation to the cultural expressions of the conservative post-post-Soviet historical interpretation. LÄS MER

 4. 4. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud i ryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrån egenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 5. 5. Den kriminella jargongens normalisering : En undersökning av ryska ungdomars attityder till kriminell jargong

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Midas Lundgren; [2020]
  Nyckelord :argot; attitudes; criminal jargon; fenya; survey; youth language; арго; блатная музыка; опрос; отношение; уголовный жаргон; феня; язык молодёжи; argot; attityder; enkät; enkätundersökning; fenja; kriminell jargong; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship and attitudes of 152 young Russians, between 13 and 20 years of age, towards words derived from criminal jargon that have become a part of colloquial Russian; more specifically how they explain their usage of these words, what they think of criminal jargon, where they have learnt it from, and whether or not they are aware of the origins of the words they are using. In order to analyse these aspects, 20 words from criminal jargon were chosen and used as the basis for a survey. LÄS MER