Sökning: "språk utbildningsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden språk utbildningsnivå.

 1. 1. Attitydskillnader till svenskan bland studenter : En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Claudia Wottle; [2019]
  Nyckelord :språkval vid universitetet; attityder; engelska i undervisningen;

  Sammanfattning : Engelskan tar idag stor plats vid universitetet. För att utbildning och forskning ska kunna vara internationellt gångbara måste det kunna ske ett utbyte på såväl utbildningsnivå som forskarnivå både till och från Sverige och då behöver engelska kunna användas. LÄS MER

 2. 2. Språklig förmåga hos 10–12-åriga barn i relation till kön, livskvalitet och vårdnadshavares utbildningsnivå

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Kohlström; Mia Stefansdotter; [2018-12-13]
  Nyckelord :språklig förmåga; barn; kön; livskvalitet; utbildningsnivå; language ability; children; gender; quality of life; educational level;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine language ability in relation togender, quality of life (QoL) and parental educational level in 10-12-year-oldchildren. Twenty-eight children (17 girls, 12 boys) and 56 parents participatedin the study. LÄS MER

 3. 3. "Alla vill leva det ljuva livet, men vad är livet utan frihet?" : En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Sandell Gustafsson; Aila Zamanian; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykisk hälsa; livsvillkor; kön; utbildning; arbetssituation; bostadsproblem; socialt kapital; kapital; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan emotionell intelligens, personlighet och arbetsprestation : en tvärsnittsstudie som validerar den svenskaversionen av TEIQue-SF

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; trait EI; personality; five-factor model; Dark Triad; work performance; emotionell intelligens; EI; personlighet; femfaktorsmodellen; dark triad; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens har studerats under flertalet år, i olika länder, och har definierats på olika sätt. Egenskapen emotionell intelligens består av fyra dimensioner; emotionality, self-control, well-being och sociability, och mäts genom mätinstrumentet TEIQue-SF. LÄS MER

 5. 5. Meritpoängen och jag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Åström; Lisa Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieelever; habitus; meritpoäng; utbildningsnivå; valprocess;

  Sammanfattning : Det har pågått en debatt kring meritpoängen sedan systemet ändrades till att endast innefatta språk och matematik med läroplanen GY11. Det diskuteras kring huruvida meritpoängsystemet är missgynnande för elever från studieovana hem eller om det fungerar som en bra belöning för att läsa fördjupningskurser. LÄS MER