Sökning: "språk- och litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden språk- och litteraturvetenskap.

 1. 1. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 2. 2. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 3. 3. En hårfin skillnad mellan urval och censur : En analys av censurdebatten 2012 angående Tintin i Kongo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Lundberg; Josefine Norin; [2018]
  Nyckelord :Tintin in the Congos; censorship; Agenda setting theory; framing theory; literary science; journalism; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; Tintin i Kongo; censur; dagordningsteori; gestaltningsteori; litteraturvetenskap; journalistik; textanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen har varit att analysera censurdebatten kring Tintin i Kongo från 2012. Med utgångspunkt från argumentet att barn måste skyddas från kontroversiell litteratur har vi framför allt varit intresserade av att förstå hur nyanser av debatten skapats genom den argumentation och det språkbruk som debattörerna har använt sig av. LÄS MER

 4. 4. Bakhtin och den kollektiva berättaren : en undersökning av heteroglossi hos vi-berättaren i Julie Otsukas The Buddha in the Attic

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Källén; [2016]
  Nyckelord :Mikhail Bakhtin; Discourse in the Novel; heteroglossia; heteroglossi; Julie Otsuka; The Buddha in the Attic; kollektiv berättare; vi-berättare; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vi-berättaren i Julie Otsukas The Buddha in the Attic utifrån Mikhail Bakhtins resonemang om heteroglossi. Begreppet heteroglossi beskriver ett språkligt fenomen som innebär att ett nationellt språk innehåller en mängd olika sociala språk. LÄS MER

 5. 5. Ett slag för monomyten : En komparativ undersökning av monomytens manifestation i Onepunch-man

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ludvig Löfström; [2016]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; komparativ mytologi; Campbell; monomyt; populärkultur; manga; ONE; Onepunch-man;

  Sammanfattning : Denna uppsats spårar Joseph Campbells (1949) monomytiska modell genom ONEs webbaserade manga Onepunch-man (2009), för att undersöka hur väl verket förhåller sig till monomyten. Bakgrund: Monomyten är ett koncept som är lånat från komparativ religion/mytologi, och myntades av mytologen Joseph Campbell i The Hero with a Thousand Faces (1949). LÄS MER