Sökning: "språkbarriär"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet språkbarriär.

 1. 1. Vård och omsorg trots en språkbarriär : En litteraturstudie om sjuksköterskans strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Catrin Nibelius; Iltija Shokirova; [2021]
  Nyckelord :Språkbarriär; Personcentrerad omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterskans strategier; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet invånare som inte talar det officiella språket och som har en kulturell bakgrund som skiljer från de flesta i Sverige blir allt vanligare. Vården måste besitta strategier för att kunna förse alla invånare i Sverige med jämlik vård. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i vården : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lindvall; Elin Sundelin; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; kulturell bakgrund; språkbarriärer; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter i bredare utsträckning patienter som talar ett annat språk. Tidigare forskning visar att kommunikation kan påverka patienters välbefinnande och säkerhet. Patienters delaktighet i vården kan försvåras vid en språkbarriär. LÄS MER

 3. 3. Att vårda när det föreligger en språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lilly Mattsson; Sara Hansdottir; [2020]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Kvalitativ; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språk är människans medel för att kommunicera. Genom ord kan information förmedlas verbalt men även genom kroppsspråk. På grund av människans ökade migration runt om i världen, uppstår språkbarriärer mer frekvent. Migrationen kan bero på frivillighet men även krig, som sätter människan i flykt. LÄS MER

 4. 4. Patienternas upplevelse och erfarenhet av vårdmötet utifrån transkulturellt perspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Theodor Dozzi; Tatiana Veretennikova; [2020]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; Transkulturell omvårdnad; Språkbarriär; Kulturbarriärer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund I vårt nutida heterogena samhälle är transkulturell omvårdnad där patienterna varken delar samma kultur eller talar samma språk med vårdpersonalen högaktuellt för patienttillfredsställelse. Forskning har visat att patienter som inte förstår eller talar det språk som vårdpersonal talar har större risk att missförstå både sin egen situation och sin behandling. LÄS MER

 5. 5. SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED FOKUS PÅ NYANLÄNDA ELEVER

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maike Herrmann; Hosai Haleemi; [2020]
  Nyckelord :elevhälsan; skolsköterska; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Haleemi H. och Herrmann M. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på nyanlända elever. En intervjustudie. LÄS MER