Sökning: "språkbarriär"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet språkbarriär.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mia Jovanovic; Vera Lundell; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; språkbarriär; kommunikation; tolk; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjuksköterskan och patienten inte kan förstå varandra till följd av språkbarriärer, finns det risk för misskommunikation vilket skulle kunna påverka den personcentrerade vården. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda sig av resurser såsom till exempel tolk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Melanie Frenk; Angelika Adakis; [2023]
  Nyckelord :Omvårdnad; personcentrerad vård; språkbarriär; sjuksköterska; säker vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den grundutbildade sjuksköterskan möter i sitt arbete ett brett spektrum avmänniskor med olika bakgrunder och livserfarenheter. Ett gott omvårdnadsarbete krävernärvaro, empati, god kommunikation och förståelse, men det förutsätter också att de tvåparterna förstår varandra väl språkligt samt att nyanser i språket uppfattas. LÄS MER

 3. 3. När kommunikationen och samverkan med vårdnadshavare brister i förskolans hall : Förskollärares perspektiv på utmaningar och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Izabelle Kjellstorp; Jennifer Jämtvall; [2023]
  Nyckelord :Förskola; vårdnadshavare; samverkan; kommunikation; interkulturell kompetens; språkbarriär.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra förskollärares beskrivningar kring utmaningar och strategier i samverkan med vårdnadshavare som har begränsad förståelse i svenska språket och annan kulturell bakgrund än svensk. Studien undersöker den informella kommunikationen i hallen på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter från en annan kultur : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elise Wahlström; Emma Lundin; [2022]
  Nyckelord :kommunikation; kulturell kompetens; migration; språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad migration världen över ökar sannolikheten för sjuksköterskor att fåvårda patienter från en annan kultur än deras egna. Det finns riktlinjer och lagar somsäkerställer att dessa patienter ska få rättvis, personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmet- nyckeln i nyanlända elevers inkluderingsprocess : Fritidspedagogers beskrivning av sin och fritidshemmets roll i nyanlända elevers inkluderingsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dogukan Baran; Eric Winberg; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Inkludering; Fritidshem; Sociokulturellt perspektiv; KASAM; Språkutveckling; Informellt lärande; Kommunikation; Stöttning; Artefakter; Hinder; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger beskriver sin och fritidshemmets roll i de nyanlända elevernas inkluderingsprocess. Studien undersöker även vilka metoder de använder i inkluderingsprocessen, samt vilka hinder de möter. LÄS MER