Sökning: "språkbehärskningsnivå"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet språkbehärskningsnivå.

 1. 1. Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Susanne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkiga barn berättar på ryska och svenska : En explorativ studie om narrativ förmåga hos 6- till 7 åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Alena Olsson; [2014]
  Nyckelord :Bilingualism; narratives; story grammar; Russian; Swedish; speech-language therapy.; Tvåspråkighet; narrativer; story grammar; ryska; svenska; logopedi.;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella samhälle är det många barn som talar två eller flera språk. Det är viktigt att kunna bemöta flerspråkiga barn och ge dem rätt språkligt stöd vid behov. LÄS MER

 3. 3. ”… det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling …” : Lärares sätt att erfara performansanalysen som bedömningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Ingrid Olsson; Eva Schirren; [2008]
  Nyckelord :Performansanalys; svenska som andraspråk; språkbehärskningsnivå; interimspråksteorin; andraspråksutveckling; formativ bedömning; summativ bedömning; bedömningsverktyg; mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva de uppfattningar av bedömningsverktyget performansanalys som uttrycks av två lärare i svenska som andraspråk. Studiens delsyfte är att relatera dessa uppfattningar till det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet. LÄS MER