Sökning: "språkdrag av förortssvenska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden språkdrag av förortssvenska.

  1. 1. Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Helena Andersson; [2018-07-04]
    Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; identitet; förortssvenska; språkdrag av förortssvenska; attityder till förortssvenska;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samtatt se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när denått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER