Sökning: "språkförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet språkförmåga.

 1. 1. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
  Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Så ger vi (inte) alla samma möjligheter : En studie om integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Kroon; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Integration; ethnic background; socio-economic background; cultural background; gu; Integrering; etnisk bakgrund; socioekonomisk bakgrund; kulturell bakgrund; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med lärare och undersöker hur lärarna arbetar med integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund. Studien eftersöker lärarnas kopplingar mellan elevers etniska bakgrund, socioekonomiska bakgrund och skolresultat samt analyserar hur lärarnas arbetsmetoder, uppfattningar och tankar skiljer sig åt baserat på var skolan de är verksamma på är belägen utifrån en socioekonomisk områdesindelning. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i förhållande till elevernas språkliga och kommunikativa förmåga i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Larsson; Cornelia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :demokrati; grundskola; kooperativt lärande; språk; svenska;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker lärares uppfattning om kooperativt lärande och dess påverkan på elevernas språkliga och kommunikativa förmåga i förhållande till elevernas demokratiska bemötande i ämnet svenska. De teoretiska perspektiven studien utgår från är de sociokulturella och pragmatiska. LÄS MER

 4. 4. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 5. 5. Expressiv tal-och språkförmåga hos spädbarn : En påbörjad validering av föräldraformuläret LEESPQ och undersökning av skärmars eventuella påverkan på spädbarns expressiva språkförmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sara Jansson; Linn Näslund; [2020]
  Nyckelord :logopedi; spädbarn; secdi; validering; skärmtid; skärmvanor; månader; start; leespq; leaq; hörselnedsättning; autism; tal; språk; utveckling; 0-18;

  Sammanfattning : Background:Today, there are only limitedSwedishscreening materials that can be usedtoassess early speech and language development in infancy. Studies have shown that children with diagnoses likehearing impairment, developmental language disorder and/or autism-spectrum disordershow anearly delay in their speechdevelopment. LÄS MER