Sökning: "språkhandlingar modalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden språkhandlingar modalitet.

 1. 1. Vem bryr sig? : -        En studie om dialogicitet i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2011–2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lene Lykke-Olesen; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; rekrytering; systemisk funktionell grammatik; dialogicitet; språkhandlingar; visuella aspekter; multimodalitet;

  Sammanfattning : 2010 avskaffades den allmänna värnplikten och Försvarsmakten stod inför nya rekryteringsutmaningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten använder sina rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av organisationen som en attraktiv arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. "Detta recept kan du smaksätta efter tycke" : En interpersonell analys av inledningen till recept på svenska matbloggar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nora Krögerström; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; språkhandlingar; modalitet; matbloggar; recept; receptinledningar;

  Sammanfattning : I denna uppsats används den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka inledningar till recept på svenska matbloggar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur denna texttyp är uppbyggd samt hur talarroller konstrueras i texterna. LÄS MER

 3. 3. "SATS-medlemmar är lyckligare, mindre oroliga och mindre deprimerade..." : En studie av hur modelläsaren konstrueras i SATS Magazine

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Moa Fins; [2019]
  Nyckelord :model reader; article; training; health; systemic functional grammar; SFG; critical discourse analysis; CDA; modelläsare; artikel; träning; hälsa; systemisk-funktionell grammatik; SFG; kritisk diskursanalys; CDA;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fyra olika artiklar från gymkedjan SATS egen tidning, SATS Magazine. Syftet är att undersöka vilken modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den ideala läsaren som skribenten tillägnar texten till, det är den identitet som läsaren blir erbjuden i en text och som skribenten föreställer sig. LÄS MER

 4. 4. Från påstående till skyldighet: en funktionell analys av Studentlundsavtalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Laura Nordén; [2018]
  Nyckelord :funktionell grammatik; juridiskt språk; kontext; språkhandling; modalitet; Studentlund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras språkliga val i ett juridiskt avtal som reglerar samarbetet mellan olika studentorganisationer. Bakgrunden är att organisationerna tidigare har uttryckt att samarbetet är svårt att förstå. Syftet är därför att undersöka hur rättigheter och skyldigheter uttrycks i avtalet. LÄS MER

 5. 5. Valbroschyrernas modelläsare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Modelläsare; Systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras valbroschyrer från tre svenska partier utgivna åren 1998 och 2010 för att identifiera modelläsarna i dessa broschyrer. De tre partierna är Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. LÄS MER