Sökning: "språkhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet språkhandlingar.

 1. 1. Identitet och uttryck bortom tvåkönsnormen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Lian Delin; [2021]
  Nyckelord :tvåkönsnorm; könsidentitet; könande; transperson; icke-binär; genderismmodellen; personbenämningar; benämnbarhet; positionering;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om ord för att beskriva könsidentitet och könsuttryck, men också mer allmänt om språk i relation till den egna identiteten. Undersökningen bygger på en enkät som besvarades av 31 personer med olika erfarenheter av att röra sig bortom tvåköns­normen. LÄS MER

 2. 2. Vad bör vi göra, vad måste vi göra och vad rekommenderas? : Språkhandlingar och modalitet i Folkhälsomyndighetens riktlinjer till allmänheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jennie Hilli Sjöqvist; [2021]
  Nyckelord :språkhandlingar; modala hjälpverb; Folkhälsomyndigheten; covid-19; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur Folkhälsomyndigheten använder språkhandlingar och modalitet för att påverka befolkningens agerande under coronapandemin. Undersökningen utgår från fem informationssidor, riktade till allmänheten, på myndighetens webbplats. LÄS MER

 3. 3. Skildringar av andra världskriget i olika medier : Boktjuven av Markus Zusak och artiklar ur DN

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Vestman; [2021]
  Nyckelord :Andra världskriget; skönlitterära texter; språkhandlingar; kommunikation; nyhetsrapportering; textanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur andra världskriget kommuniceras i utdrag från Markus Zusaks roman Boktjuven och artiklar från DN. Analysen ämnar till att undersöka hur skillnader i text uppvisas gällande samma händelser, separerade i två olika medier från olika tidsperioder. LÄS MER

 4. 4. ”Tjenixen boss!” En kritisk diskursanalys av interna mail i en säljorganisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Mail; kommunikation; organisation; relationer; språkhandlingar; sociala strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka relationer mellan sändare och mottagare i interna mail i en hierarkiskt uppbyggd säljorganisation. Studien ska besvara vilka språkhandlingar och sociala strategier som används och hur användandet av dessa påverkar relationen mellan sändaren och mottagaren. LÄS MER

 5. 5. Språklig jakt efter höga betyg : Finns det någon relation mellan betyg och användning av interpersonella funktioner i nationella prov?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rosa Vaillard Moliner; [2021]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; interpersonell metafunktion; språkhandlingar; modusmetaforer; modalitet; modala verb; interpersonellt satsadverbial; modalitetsmetaforer; nationella prov; betyg.;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att se om det finns någon relation mellan betygsnivå och förekomsten av interpersonella funktioner i nationella prov genom att analysera och jämföra fyra elevtexter i svenska 1 respektive fyra i svenska som andraspråk 1 med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik och dess interpersonella metafunktion. Undersökningens resultat visar att studie av de interpersonella grammatiksresurserna språkhandlingar och modalitet kan vara värdefulla för detta syfte. LÄS MER