Sökning: "språkhistoria latin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden språkhistoria latin.

 1. 1. Att översätta genitiver - parafras, latinisering eller grammatisk innovation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Christoffer Bartholin; [2014]
  Nyckelord :gammeldansk; medieval latin; Latin; genitive case; translation; translation of genitive; translation studies; Thomas à Kempis; de imitatione Christi; prepositional phrases; grinderslevhåndskriften; danish language history; översättningsstudier; genitiv; översättning av genitiv; oversættelse af genitiv; dansk sproghistorie; dansk språkhistoria; præprositionsfraser; prepositionsfraser; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur den danske 1400-talsöversättaren av Thomas à Kempis’ Quattuor libri de imitatione Christi transformerar latinets genitivkonstruktioner till gammaldanska. Särskilt intresse vigs åt omskrivande översättningsförsök, i synnerhet dem medelst preposition. LÄS MER

 2. 2. Medicin på finska : Det medicinska ordförrådets utveckling i finskan i slutet av 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Daniel Hedkvist; [2014]
  Nyckelord :Lexikologi; finsk språkhistoria; medicinsk terminologi; Duodecim; Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille.;

  Sammanfattning : In the beginning of the 19th century, Swedish was the only official language of Finland, and thus the dominating language in administration and higher education. However, during the latter part of the century, efforts were made to develop Finnish into a language which could be used in every part of society. LÄS MER

 3. 3. La Langue française en Europe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Sofia Johansson; [2007]
  Nyckelord :français; franska; francophonie; histoire de la langue; språkhistoria;

  Sammanfattning : Le rôle de la langue française a beaucoup changé au cours des siècles. Dans ce mémoire, j’ai choisi d’étudier les changements dans le rôle de la langue française pour essayer d’en tirer des conclusions concernant l’avenir du français en Europe. LÄS MER