Sökning: "språkinlärning skillnader mellan barn och vuxna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språkinlärning skillnader mellan barn och vuxna.

 1. 1. LENA - kartlägger den språkliga miljön : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn i relation till ordförrådsutveckling vid 18-30 månaders ålder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lif Jonsson; Elina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Language Environment Analysis; LENA; language acquisition; language development; language environment; validation; : Language Environment Analysis; LENA; språkinlärning; språkutveckling; språkmiljö; validering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på hur viktig interaktionen mellan vuxen och barn är för barnets språkliga utveckling. Interaktionen bygger på att den vuxna inte bara talar till sitt barn utan med sitt barn, så att barnet uppmuntras till språklig kommunikation. LÄS MER

 2. 2. LENA - En stegmätare för ord : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn vid 18-24 månaders ålder mätt med Language Environment Analysis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Camilla Nilsson; Lina Olsson; [2015]
  Nyckelord :early language acquisition; language environment; conversational turns; Language Environment Analysis LENA ; automatic speech recognition; validation; tidig språkinlärning; talspråksmiljö; turtagningar; Language Environment Analysis; LENA; taligenkänning; validering;

  Sammanfattning : Små barns språkmiljö har visat sig vara betydelsefull för den fortsatta språkliga utvecklingen och skillnader i barns förmågor befästs tidigt. Barn lär sig språk i samspel med andra och aktuell forskning indikerar att turtagningar spelar en speciellt viktig roll. LÄS MER