Sökning: "språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade ordet språkinlärning.

 1. 1. Muren mellan skolan och fritidens engelska : Hur inkluderas extramural engelska i skolans engelskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fatlind Berisha; [2024]
  Nyckelord :Extramural engelska; engelskundervisning; fritidsengelska och undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : This study explores the integration of extramural English in school teaching of English and use among students outside the classroom. With the growing exposure to English through digital media, a new concept of "prosumer" is being created, a role that students increasingly fulfill where they are active both as consumers and producers. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling i förskolans pedagogiska dokumentation och skillnader mellan åldersgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Oscar Borsiin-Borring; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom svensk förskola varierar barngruppernas sammansättning, inte minst vad gäller ålder. Eftersom barns utveckling och lärande kontinuerligt ska dokumenteras och följas upp i kvalitetsutvecklande syfte i förskolan, så väcker mitt intresse för att undersöka hur barns språkutvecklingsdokument i relation till barngruppens ålderssammansättning. LÄS MER

 3. 3. Songs influence on vocabulary and language acquisition in the EFL classroom : Sångers inflytande på ordförådd och språkinlärning i Engelska som främmnade språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Olivia Kronvall; Johanna Grandin; [2024]
  Nyckelord :EFL English as a foreign language ; ESL English as a second language ; Vocabulary; Language acquisition; Communicative tools; Singing of songs; Young Learners;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of incorporating songs in the English classroom and will focus on young student’s development of vocabulary and language acquisition. The aim is more driven towards singing, and how that can be a beneficial communicative tool for young language learners in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Bildstöd - en litteraturstudie : Hur kan användning av bildstöd i grunskolan påverka elevers språkinlärning i ämnet engelska?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hansen; Ida Rönnkvist; Sanna Larsson; [2024]
  Nyckelord :Andraspråk; bildstöd; engelska; kommunikationsförmåga; språkinlärning;

  Sammanfattning : Vi har observerat att forskning kring bildstöd i relation till inlärning av det engelska språket, oftast framhäver bildstödets funktion i kombination med läsförståelse och ordförståelse. Vi anser därför att det finns en brist på omfattande forskning som undersöker hur bildstöd kan påverka elevers engelska kommunikativa förmåga som helhet i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Hur man lär sig spanska ur ett elevperspektiv : 18 elevers upplevelse och erfarenhet av inlärning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Felicia Sánchez Hermansson; [2024]
  Nyckelord :students’ perspective; teaching material; Spanish; action-oriented approach; target language in the classroom; elevperspektiv; läromedel; spanska; action-oriented approach; målspråk i klassrummet;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en studie om elevers perspektiv på spanskundervisning och övningar för språkinlärning på högstadiet genomförts. Studien inkluderar 18 elevers svar på en enkät följt av fem fördjupande intervjuer. LÄS MER