Sökning: "språklekar"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet språklekar.

 1. 1. Betydelsen av fonologisk medvetenhet i läsinlärning för att undanröja senare läshinder : En kvalitativ intervjustudie med verksamma F-3 lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lovisa Gelin; [2020]
  Nyckelord :Läsinlärning; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om elevers läsinlärning i relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. Studiens teoretiska utgångspunkt placeras i det sociokulturella perspektivet och har en kvalitativ metodansats som baseras på semistrukturerade intervjuer med sex verksamma F-3 lärare. LÄS MER

 2. 2. Högläsning och språkutveckling : En studie om högläsning på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carola Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Förskola; Boksamtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. LÄS MER

 3. 3. Verksamma och blivande lärares resonemang om stavningsundervisning i år F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalia Chomicz; Åsa Knutsson; [2019]
  Nyckelord :enkäter; intervjuer; stavning; stavningsmedvetenhet; stavningsundervisning; stavningsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur verksamma lärare och blivande lärare för elever i de yngre åldrarna resonerar kring stavning och stavningsundervisning. För att undersöka detta har metoderna kvalitativ, semistrukturerad intervju och webbenkät använts. LÄS MER

 4. 4. "Look both ways before you cross my mind" : Intertextualitet i Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Isak Odell; [2019]
  Nyckelord :Hiphop; Rap; Kendrick Lamar; Intertextualitet; Tonsatt lyrik;

  Sammanfattning : Hiphopen är en konstform på uppgång. Den dominerar populärmusiken på radio och på streamingplattformar. Hiphopen är ett uttryck för en lång historia av afroamerikansk musik och retorik. Genren söker sitt ursprung i allt från jazz och funk, till vernakulära språklekar som “the dozen” och “rappin’”. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder att arbeta språkutvecklande i förskoloaklass : Med fokus på fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Christina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Phonological awareness; preschool; reading disabilities Language awareness; decoding; language games; exercise programs; reading difficulties; pre-school class; special education; Språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs och- skrivförberedd; avkodning; fonemisk medvetenhet; språklekar; intensivträning; lässvårigheter; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Thepurpose of my study is to investigate pedagogues experience of working methodsto promote linguistic phonological development in pre-school children whoselanguage development is weak. The aim is further tohighlight the obstacles and opportunities that the pedagogues in the studyconsider to aggravate and stimulate the work of language development inchildren with weak phonological awareness and how the organization's designaffects the teachers 'work in this area. LÄS MER