Sökning: "språklig träning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden språklig träning.

 1. 1. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
  Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

  Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER

 2. 2. Textförståelse och narrativ förmåga : -en interventionsstudie med elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Rebecca Lundmark; Lena Hjerm; [2017]
  Nyckelord :interventionsstudie; textförståelse; narrativ förmåga; skolelever;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund I ett utvecklingsprojekt i en glesbygdskommun i norra Sverige utarbetades under läsåret 2015–2016 en arbetsmodell för tidiga intensiva insatser för att främja textförståelse hos elever i språklig sårbarhet oavsett orsak. I tidigare studier har meta-kognitiva strategier och träning på ordförråd visat sig ha positiv effekt på textförståelse och man valde därför att inkludera följande element i interventionen; förutspå vad som kommer att hända, identifiera obekant och bearbeta deras betydelse, ställa frågor till texten, och sammanfatta berättelser med egna ord. LÄS MER

 3. 3. Två språk eller flera : Svenska som andraspråk i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miranda Karjagdiu; Milka Veleva; [2017]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; flerspråkighet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan finns det flera barn som har svenska som andraspråk och invandringen i Sverige växer mer än någonsin. Nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen. Den sociokulturella teorin ligger till grund i vår undersökning eftersom människan lär sig språk genom att samspela med andra. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och språkstörning i praktiken : En kvalitativ studie om språklig sårbarhet i en komplex kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Charlotte Simonsson; [2015]
  Nyckelord :specialpedagogik; språkstörning; delaktighet; undervisning; elevhälsa; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här studien var att undersöka hur lärare organiserar undervisning för elever med språkstörning, för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser. Skollagen utgår från FN:s bestämmelser om att säkerställa mänskliga rättigheter som jämlikhet och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. The PhonicStick : Can intense training with the PhonicStick affecvt phonological ability in children with an atypical language development?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Fanny Lundberg; Nicole Sidendal; [2015]
  Nyckelord :The PhonicStick; Phonological ability; atypical language development; The PhonicStick; Fonologisk förmåga; atypisk språkutveckling;

  Sammanfattning : The present study investigates if intense training with the PhonicStick, a speech generating joystick developed originally as a communication device, has an effect on phonological ability in children with an atypical language development. Previous studies connected to the PhonicStick and phonological ability has not shown any improvement of phonological awareness due to training with the device. LÄS MER