Sökning: "språklig variation dialekter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språklig variation dialekter.

 1. 1. Språklig variation i svenskundervisning : En studie om hur språklig variation, dialekter och sociolekter behandlas i Svenska 1 av utvalda lärare och läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andreas Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Dialekt; läroböcker; sociolekt; språklig variation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look at the way four teachers in, and five workbooks for, the course Svenska 1/A+B in upper-secondary schools include language varieties in their content. The research is based on qualitative and quantitative analyzes of the workbooks, where words and content are examined, and also interviews with the teachers who presents how they work with language varieties in their education. LÄS MER

 2. 2. Dialektens retorik : En studie om dialekter som retorisk resurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniel Spathon; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; geolekt; språklig variation; attityd; retorisk agens; Bourdieus fältteori; ethos; persona; Burkes pentad; dialekt som retorisk resurs; dialekt och retorik; decorum;

  Sammanfattning : This paper examines dialect as a rhetorical means of persuasion. A survey containing inquires about four different Swedish dialects have been handed out mainly in Södertörn University and Stockholm University, in order to research the values and connotations of theese dialects. LÄS MER