Sökning: "språkliga domäner"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden språkliga domäner.

 1. 1. Rapporter med attityd? : En analys av hur Finanspolitiska rådet hanterar värderingar i sin skrivpraktik och i sina texter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Milena Zart; [2018]
  Nyckelord :appraisal; konceptuell metaforteori; Finanspolitiska rådet; värderingar; skrivnormer; mottagarmedvetenhet;

  Sammanfattning : Finanspolitiska rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Denna granskning redovisas i en årlig rapport. LÄS MER

 2. 2. Selected topics in the grammar and lexicon of Matal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Allahverdi Verdizade; [2018]
  Nyckelord :Matal; Chadic languages; verbal morphology; Afroasiatic languages; Cameroon; parallel text; under-documented langauges; Matal; tchadspråk; verbmorfologi; afroasiatiska språk; Kamerun; parallelltext; underdocumenterade språk;

  Sammanfattning : This thesis describes basic grammatical features and lexicon of Matal, a Chadic language spoken by around 18 000 people in northern Cameroon. A translation of the New Testament is used as a parallel text for the purposes of this study. The identified language structures are compared with other Chadic languages. LÄS MER

 3. 3. ”Jag förstår visst vad du säger men det tar så lång tid innan det har vandrat runt och kommit ut och då kan man ju tro att jag inte fattar” : Skolpersonals perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jill Sundstedt; [2016]
  Nyckelord :kvalitativa intervjuer; skolpersonal; specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av hur skolpersonal förhåller sig till och arbetarmed elever med språkstörning samt hur man ser på språkstörningens konsekvenser. För attundersöka detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med skolpersonal från olikayrkesgrupper; rektorer, specialpedagoger, klasslärare och ämneslärare i bådepraktisk/estetiska och teoretiska ämnen. LÄS MER

 4. 4. Taltydlighet hos barn med cochleaimplantat, hörapparat och normal hörsel: en indikator för begränsningar inom andra språkliga domäner?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Andersson; Maria Karlsson; Tobias Torhell; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Barn med mild till svår hörselnedsättning och cochleaimplantat (CI) eller hörapparat (HA) uppvisar ofta nedsatt eller försenad utveckling inom språkliga områden. För korrekt och effektiv intervention är det viktigt att kartlägga vilka språkliga förmågor som är nedsatta samt vilka samband som finns mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Dialektal variation och förändring i Mora : Individuell variation som grund för språklig förändring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emil Paulsrud; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; dialektutjämning; variation; Mora; dalmål; Dalarna;

  Sammanfattning : I den här undersökningen tittar jag närmare på dialektutjämningen i Mora genom en studie av två personers språkliga repertoar. Särskilt studeras individuell variation som grund för språklig förändring. I uppsatsen jämför jag språkbruket hos en äldre och en yngre informant, en mor och en vuxen son, i olika samtalssituationer. LÄS MER