Sökning: "språkliga fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden språkliga fenomen.

 1. 1. "Fake it ´til you make it" : en kvalitativ innehållsanalys av språkanvändningen i Parasit

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Gabriel Aas; John Ingeström; Peter Nguyen; [2020]
  Nyckelord :populärkultur; makt; Foucault; språkanvändning; ethos; Parasit; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien utforskas hur makt uttrycks genom språket i den Sydkoreanska filmen Parasit. Likt andra populärkulturella fenomen producerar och reproducerar Parasit en bild av ett samhälle. I samband med det speglas interaktioner mellan individer och uttryck för hur deras relationer skapas. LÄS MER

 2. 2. Kodväxling i det flerspråkiga engelskklassrummet : En kvalitativ studie rörandehögstadielärares kodväxling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mona Motiei; [2020]
  Nyckelord :kodväxling; engelskundervisning; högstadiet; flerspråkigt klassrum;

  Sammanfattning : Kodväxling, en term som beskriver fenomenet när det i ett samtal eller inom en mening som yttras sker en växling mellan olika språk, är vanligt förekommande i bland annat klassrum där engelsk språkundervisning sker. Både elever och lärare kodväxlar när de talar och kodväxling är något som forskare har börjat undersöka närmare. LÄS MER

 3. 3. Using Bidirectional Encoder Representations from Transformers for Conversational Machine Comprehension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Evangelina Gogoulou; [2019]
  Nyckelord :conversational machine comprehension; question answering; transformers; self-attention; language modelling; samtalsmaskinförståelse; frågesvar; transformatorer; självuppmärksamhet; språkmodellering;

  Sammanfattning : Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) is a recently proposed language representation model, designed to pre-train deep bidirectional representations, with the goal of extracting context-sensitive features from an input text [1]. One of the challenging problems in the field of Natural Language Processing is Conversational Machine Comprehension (CMC). LÄS MER

 4. 4. ”Hitta språket” i förskoleklass Lärares erfarenheter av Skolverkets kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Lena Wahldén; Jessica Rengsvik; [2019]
  Nyckelord :förskoleklass; Hitta språket ; kartläggningsmaterial; språklig medvetenhet; tidiga insatser;

  Sammanfattning : SammanfattningRengsvik, Jessica och Wahldén, Anna-Lena (2019), ”Hitta språket” i förskoleklass - Lärares erfarenheter av Skolverkets kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Ett sökande efter språk i smärtans gränsland : Om Lenke Rothman och språkliga möjligheter och begränsningar inför smärtans fenomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Malin Hedenäs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay called Searching for Language at the Frontiers of Pain. Lenke Rothman and possibilities and limitations of languages in front of phenomenon of pain, I investigate how experiences of pain and suffering is communicated through four artworks by artist Lenke Rothman (1929-2008). LÄS MER