Sökning: "språkligt tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden språkligt tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om mycket mer än språkstörning : Språklig sårbarhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christine Ekholm; Ellen Boström; [2021]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; språklig förmåga; språkliga svårigheter; samverkan; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa speciallärares erfarenheter av hur språklig sårbarhet kan förstås och bemötas hos elever på lågstadiet. De frågeställningar som har studerats rör hur språklig sårbarhet kan förstås hos elever, framgångsrika undervisningsmetoder samt specialpedagogiska insatser för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning : En kvalitativ studie där några lärare och speciallärare beskriver sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Victoria Strandh; Frida Löfroth; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv; språkstörning; specialpedagogik; språkligt tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what efforts some teachers and special needs teachers at primary schools think are needed at the organizational, group and individual levels to provide support for students with Developmental Language Disorder (DLD). Furthermore, it was investigated which supportive strategies and teaching methods teachers and special needs teachers applied and how the learning environment could be favourably designed. LÄS MER

 4. 4. Lärarperspektiv på språkstimulerande lärmiljöer och stöttning från elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Pettersson; Zarah Wallnoff; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; specialpedagogiska insatser; språkinriktad undervisning; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstimulerande arbetssätt;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och skriva är en grundläggande färdighet men också en förutsättning för individen i ett demokratiskt samhälle. Skolverket (2019) betonar språkets betydelse för människan, att språket är det främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära. LÄS MER

 5. 5. Språkligt tillgänglig undervisning för alla : Att undanröja hinder och utveckla möjligheter i lärmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Dzenita Ibrahimi; Karabegovic Sanela; [2019]
  Nyckelord :Lärmiljö; relationellt perspektiv; sociokulturellt förhållningssätt; språkutveckling; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Lärandemålen i skolan är idag formulerade på ett sätt som gör att de språkliga kraven är väldigt höga. För elever i språklig sårbarhet uppstår utmaningarna i mötet mellan de språkliga förutsättningarna och de språkliga kraven. Om de inte får möjlighet att delta kommunikativt, ökar risken för att de inte utvecklas optimalt. LÄS MER