Sökning: "språkpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet språkpolitik.

 1. 1. Hen och tjänsteperson : Före och efter F!:s motion i 3 svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Hübinette; [2020]
  Nyckelord :feminist language planning; language and gender; feminist activism; gender neutral language; language planning; feministisk språkplanering; språkpolitik; könsneutralt språk; yrkesbeteckningar; språk och kön; feministisk diskursiv aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Feministiskt Initiativs (F!) motion om att byta ut könsprefixet -man till det könsneutrala -person i kommunpolitiken. Detta med fokus på bytet av tjänsteman till tjänsteperson i de utvalda kommunerna för undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan : En litteraturstudie med nordiskt språkligt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Ringnér; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; digital undervisning; nordisk gemenskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och kartlägga forskningsfältet om grannspråksundervisning inom svenskämnet kopplat till kursplanerna. Forskningsfrågorna handlade om vilket innehåll grannspråksundervisningen ska ha, vilka arbetssätt som är lämpliga samt vad som gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Svenska lärosätens språkpolitik : En jämförande studie av språkpolicyer vid några universitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Mimmi Synnergren; [2019]
  Nyckelord :språkpolicy; språkpolitik; språksociologi; svenska universitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad hende sedan? : En studie om hen i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lena Junghagen Öberg; Tove Norkvist; [2019]
  Nyckelord :genus; språkpolitik; tvåkönsnorm; hen; generiskt hen; specifikt hen; meta-hen;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish gender-neutral pronoun hen in upper-secondary Swedish teaching. Teachers were asked to participate in a survey with questions regarding hen to reveal if and how hen was included in their teaching in one way or another. LÄS MER

 5. 5. Grannspråksundervisning - svensklärarens dåliga samvete : En kvalitativ intervjustudie med fyra svensklärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :Neighbouring languages; teaching neighbouring languages; Nordic languages; teacher attitudes; high school; upper secondary school; grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarattityder; gymnasieskolan; Nabospråk; nabospråksundervisning; nordiske språk; lærerholdninger; videregående;

  Sammanfattning : Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. LÄS MER