Sökning: "språkpsykologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet språkpsykologi.

 1. 1. Rätt eller fel? : En språkpsykologisk och språkvetenskaplig undersökning om vardagliga språkfel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Emma Waltersson; [2011]
  Nyckelord :språkfel;

  Sammanfattning : De båda ämnena språkpsykologi och språkvetenskap behandlas gemensamt i den här uppsatsen. Den gren som valts ut för att undersöka de språkpsykologiska och språkvetenskapliga ämnena är språkfel som går att se i vardagliga texter. LÄS MER

 2. 2. Sinnesstämningens påverkan på det verbala flödet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ahlberg; Emilie Larsen; [2005]
  Nyckelord :depression; språkbruk; språkpsykologi; språkpragmatik; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Results from previous studies have showed that people with depression has an impaired verbal fluency. The aim of this study was to investigate whether individuals with depression also generate more words containing negative valence. LÄS MER

 3. 3. Den omedvetna texten : En psykoanalytisk studie över affektens och överföringens betydelse vid tolkning och läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Petter Jonsson; [2005]
  Nyckelord :språkpsykologi; affektteori; överföring; litteraturpsykologi; litteraturkritik; psykoanalys; Jacques; Lacan; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the fundaments of all psychoanalytic interpretative models, and especially the psychoanalytic literary criticism. Drawing from different fields as affect theory, neuropsychology and Lacan's structural psychoanalysis, strong evidence is found that language in itself contains and transmits affects. LÄS MER