Sökning: "språkriktighetsfel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet språkriktighetsfel.

 1. 1. "Om man skriver dem istället för de så flyger jag i taket" : på spaning efter språkpolisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Elin Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :språkriktighet; språkriktighetsfel; språkfel; språkpolis; policing; språkbruk; språkattityd; språknormer;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt om särskilda grupper av människor reagerar starkare än andra på språkriktighetsfel. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ålder, kön, utbildning och språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk. LÄS MER

 2. 2. Spelar språkriktigheten in? : En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Källquist; [2015]
  Nyckelord :språkriktighet; elevtexter; nationella prov; Svenska 1;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas språkriktighet i elevtexter som har tilldelats betygen E och F. Syftet med undersökningen är att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och betyget som elevtexterna har fått. LÄS MER