Sökning: "språkstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet språkstöd.

 1. 1. För att vi ska nå dem, måste vi förstå dem! : En kvalitativ studie om pedagogiskt kommunikationsstödjande arbete i ett relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Köhn; Karin Rutström; [2020]
  Nyckelord :Alternativ kommunikation; Hermeneutik; Kroppsspråk; Relationell pedagogik; Språkstöd;

  Sammanfattning : Kommunikationen fungerar som en grundläggande faktor för att sociala samspel ska utvecklas och relationer skapas. Relationen är en viktig och grundläggande förutsättning för att kunna främja och stötta barn i deras kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande förhållningssätt i klassrummen : en fallstudie av språkutvecklingen i skolans årskurs 4–6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Joakim Prabin; Anton Bouvin; [2020]
  Nyckelord :Förberedelseklass; vanlig klass; flerspråkighet; svenska som andraspråk SvA ; modersmål;

  Sammanfattning : Det globaliserade samhället som vuxit fram det senaste århundradet har gjort möjligheterna att ta sig över gränser lättare och har öppnat upp möjligheter till att utforska nya kulturer och språk. Detta skapade ett intresse hos oss att utforska vidare kring språkutveckling i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Språkstöd som hjälper när patient och sjuksköterska inte talar samma språk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tim Olsson; Mathias Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Språkbarriär; språkstöd; patient; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Dagens samhälle har blivit allt mer multikulturellt. Ökad rörlighet över gränser och allt fler humanitära kriser i världen skapar språkbarriärer i vården, vilket är ett växande problem, som riskerar påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elever i grundsärskolan : Grundsärskolelärares beskrivningar av pedagogiska förutsättningar i undervisningen av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; nyanlända; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan.   De senaste åren har ett flertal nyanlända elever mottagits i den svenska grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Modersmålsundervisning i förskolan - är ett måste varje dag. : En kvalitativ studie om modersmålsundervisningens betydelse för barns språkutveckling och strategier för hur förskollärare kan ge barn språkstöd i annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mehmedovic Armina; Adela Krakonja; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; flerspråkighet; modersmålsundervisning; arbetssätt; modersmålsstöd; förskollärare; förskolechef; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER