Sökning: "språkstörning språkskola"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden språkstörning språkskola.

 1. 1. Delaktighet och lärande : En jämförande kvalitativ undersökning av lärmiljön för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nina Larsson; [2016]
  Nyckelord :Inkludering; tillgänglig skola; språkskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The education system in Sweden is progressing towards integrated schools with inclusive education, one school for all, but there are still classes and schools separated from the rest. The aim of this study was to examine the learning environment for children with language disorder in different type of school organizations - an inclusive school for all children, regardless of functional ability, and an adapted language school for children diagnosed with general language disorder. LÄS MER

 2. 2. Emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos barn med läpp-käk-gomspalt och barn med språkstörning. : Ett föräldraperspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Caroline Lindström; Sara Sepehri Rad; [2010]
  Nyckelord :Emotional and psychosocial well-being; cleft lip and palate CLP ; specific language impairment SLI ; children; parental assessment; Emotionellt och psykosocialt välbefinnande; läpp-käk-gomspalt LKG ; språkstörning; barn; föräldraskattning;

  Sammanfattning : Children with cleft lip and palate (CLP) and children with specific language impairment (SLI) may be affected emotionally and psychosocially by their disorders. Thus, it is important to investigate the psychosocial risk factors that these children are exposed to. LÄS MER

 3. 3. Beteende hos barn på språkskola : Jämförelser med normdata från barn med typisk språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Arlene Eriksson; Anna-Karin Oscarsson; [2010]
  Nyckelord :språkstörning; språkskola; beteende; livskvalitet; CBCL; CHQ;

  Sammanfattning : Grav språkstörning hos barn kan orsaka beteendeproblem. För barn med primärt grava språksvårigheter finns specialskola att tillgå, så kallad språkskola. LÄS MER

 4. 4. Vad är språkstörning? : En studie av olika insatser kring barn med språkstörning.

  L3-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sylwia Baginski; Tove Söderberg; [2008]
  Nyckelord :språkstörning; språkskolor; inkludering; integrering; segregering; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger och logopeder förhåller sig samt säger sig arbeta med barn som har språkstörning. Rapporten bygger på intervjuer genomförda med sammanlagt åtta personer. Samtliga av de intervjuade arbetar inom skolor med inriktning mot språk. LÄS MER

 5. 5. Vad är språkstörning? : En studie av olika insatser kring barn med språkstörning

  L3-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sylwia Baginski ; Tove Söderberg; [2008]
  Nyckelord :Språkstörning; språkskolor; inkludering; integrering; segregering; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger och logopeder förhåller sig samt säger sig arbeta med barn som har språkstörning. Rapporten bygger på intervjuer genomförda med sammanlagt åtta personer. Samtliga av de intervjuade arbetar inom skolor med inriktning mot språk. LÄS MER