Sökning: "språkundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet språkundervisning.

 1. 1. Dans som gestaltande verktyg : En didaktisk modell för språkundervisning med nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Isadora Nyberg Keenan; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Dans; Didaktisk design; Kommunikation; Nyanlända; Språkundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt dans kan användas som ett gestaltande verktyg i språkundervisning med nyanlända. Dans som gestaltande verktyg kopplar tillrörelse, form och gestaltning med fokus kring kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Serier som visuellt stöd i Bild och Engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Borglin; [2018]
  Nyckelord :serier; bildundervisning; engelskundervisning; interkulturellt perspektiv; högstadie; gymnasium;

  Sammanfattning : I följande litteraturöversikt fördjupar jag mig i användning av serier som visuellt stöd inom undervisning i Bild och Engelska på högstadiet samt på Gymnasieskolan. Detta är även ett gestaltande arbete, då delar av inledning, bakgrund, resultat och avslutande reflektion presenteras i serieformat. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogik - mer än bara skrivande : En intervju- och litteraturstudie om hur lärare och facklitteratur framställer tillämpar och värderar det genrepedagogiska arbetssättet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Edström; [2018]
  Nyckelord :genre pedagogy; curriculum cycle; genre; scaffolding; explicit teaching.; Genrepedagogik; cirkelmodellen; genre; stöttning; explicit undervisning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how genre pedagogy is construed, evaluated and translated into practice according to handbooks for teachers, as well as according to professional teachers and whether there is a coherence between the application and evaluation of both parties. Genre pedagogy is a method that aims at developing students’ reading and writing skills and is therefore interesting when fresh surveys from e. LÄS MER

 4. 4. The Goal of Literacy Teaching - to Complete School or Make a Change? A Critical Analysis of Literacy Teaching in Multilingual Classrooms in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Krstic; Nikki Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Access; bilingualism; critical literacy; design; diversity; education; English; language; literacy; literacy teaching; meaning-making; multilingualism; power; South Africa; teaching; engelska; flerspråkighet; kritisk litteracitet; kritiskt textarbete; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivundervisning; makt; meningsskapande; mångfald; språk; språkundervisning; Sydafrika; tillgång; tvåspråkighet; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : This qualitative minor field study is conducted in a multilingual public secondary school in the Eastern Cape province of South Africa. The aim is to analyse the literacy teaching from a critical literacy point of view and to gain new perspectives on how to work with literacy in multilingual classrooms in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Diskurser om funktionell grammatik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Catherine Batejat; [2017]
  Nyckelord :funktionell grammatik; moderna språk; litteraturstudie; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med fokus på hur funktionell grammatik (även kallad systemisk funktionell grammatik) inom främmandespråks- och andraspråksundervisning framställs inom forskningsfältet. Syftet är att beskriva och analysera hur den funktionella grammatiken i undervisning framställs i tio vetenskapliga artiklar samt hur dessa kunskaper från forskningen kan konkretiseras för att främja språkutveckling inom undervisningen av moderna språk i den svenska skolan. LÄS MER