Sökning: "språkutvecklande aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden språkutvecklande aktivitet.

 1. 1. Den pedagogiska måltiden : En studie om språkutveckling och språklig medvetenhet i förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emmelie Möllberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool; language; language development; meal situation; preschool teacher; Förskola; språk; språkutveckling; måltidssituation; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschool teachers act as well as express themselves to children during mealtime, in order to promote language development. In addition, the purpose is to discover how preschool teachers view the mealtime situation from a linguistic perspective. LÄS MER

 2. 2. Förskolans påverkan på barns språkutveckling : med fokus på högläsning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva Makridaki; Danijela Vujcic; [2018]
  Nyckelord :Förhållningsätt; Högläsning; Språkutveckling; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet bakom denna studie är att undersöka hur förskolläraren arbetar med högläsning för att främja barns språkutveckling. Högläsningen är en aktivitet som ger barn möjligheten att utveckla sina egna tankar och även ta del av andras. LÄS MER

 3. 3. ”Det är något som ligger mig väldigtvarmt om hjärtat.”En studie om hur verksamma förskollärare förhåller sig tillbokläsning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Severinsson; Frida Rolandsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamma förskollärare förhåller sig till bokläsning i förskolan. Studien har två övergripande frågeställningar som behandlar bokläsningens syfte och förskollärarens förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. “Språk är makt” : pedagogers uppfattningar om högläsning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanne Karlsson; Frida Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; pedagogers uppfattning; språkutveckling;

  Sammanfattning : InledningUnder vår förskollärarutbildning har barnets språkutveckling uppmärksammats samt vikten av att läsa böcker för barn. Vi har uppmärksammat att högläsning används som en lugn aktivitet på morgonen eller efter maten. LÄS MER

 5. 5. Skrivförlopp i läromedel för svenska i årskurs 4 : En komparativ läromedelsanalys av textkedjor, textsamtal och texttypologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Holgersson; Anna Emriksson; [2017]
  Nyckelord :Textbook analysis; writing process; teaching writing; text chains; Läromedelsanalys; skrivförlopp; skrivundervisning; textkedjor;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyse and compare two textbooks of Swedish in grade 4 withthe focus on how the teaching of writing is arranged in the textbooks. The comparison ismade on the basis of the analytical categories text chains, text conversations and texttypologies, which are the categories that make up a writing process. LÄS MER