Sökning: "språkutvecklande aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden språkutvecklande aktivitet.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. En bild är inte bara en bild : En kvalitativ studie om bildens betydelse för förskolebarns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Rosqvist; Liza Petersson; [2019]
  Nyckelord :bild; estetiska lärprocesser; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund Med hjälp av bilder kan barns utveckling av verbalt språk stödjas. Genom att pedagoger och barn samlas kring bilder i verksamheten kan diskussioner uppkomma vilket kan leda till att barnets verbala språk utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska måltiden : En studie om språkutveckling och språklig medvetenhet i förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emmelie Möllberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool; language; language development; meal situation; preschool teacher; Förskola; språk; språkutveckling; måltidssituation; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschool teachers act as well as express themselves to children during mealtime, in order to promote language development. In addition, the purpose is to discover how preschool teachers view the mealtime situation from a linguistic perspective. LÄS MER

 4. 4. Förskolans påverkan på barns språkutveckling : med fokus på högläsning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva Makridaki; Danijela Vujcic; [2018]
  Nyckelord :Förhållningsätt; Högläsning; Språkutveckling; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet bakom denna studie är att undersöka hur förskolläraren arbetar med högläsning för att främja barns språkutveckling. Högläsningen är en aktivitet som ger barn möjligheten att utveckla sina egna tankar och även ta del av andras. LÄS MER

 5. 5. ”Det är något som ligger mig väldigtvarmt om hjärtat.”En studie om hur verksamma förskollärare förhåller sig tillbokläsning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Severinsson; Frida Rolandsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamma förskollärare förhåller sig till bokläsning i förskolan. Studien har två övergripande frågeställningar som behandlar bokläsningens syfte och förskollärarens förhållningssätt. LÄS MER