Sökning: "språkval vid universitetet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språkval vid universitetet.

 1. 1. Attitydskillnader till svenskan bland studenter : En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Claudia Wottle; [2019]
  Nyckelord :språkval vid universitetet; attityder; engelska i undervisningen;

  Sammanfattning : Engelskan tar idag stor plats vid universitetet. För att utbildning och forskning ska kunna vara internationellt gångbara måste det kunna ske ett utbyte på såväl utbildningsnivå som forskarnivå både till och från Sverige och då behöver engelska kunna användas. LÄS MER

 2. 2. Engelska vid Uppsala universitet : En språklig analys av examensarbeten vid institutionen för informationsteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Wenell; [2016]
  Nyckelord :Språkdidaktik; Engelska; Universitetsnivå; Institutionen för informationsteknologi; Examensarbeten; Felanalys; Grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka språksituationen och grammatiken i examensarbeten publicerade vid den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet för att möjliggöra en språkdidaktisk kommentar om grammatikundervisning. Den didaktiska kommentaren syftar till att peka på var behov av undervisning finns hos elever och studenter, vilket då vägleder engelsklärare. LÄS MER