Sökning: "språkverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet språkverktyg.

 1. 1. ”Första gången man får gensvar, första tecknet tillbaka, jag bara ryser när jag tänker på det” : TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; GAKK; preschool; language development; language tools; documentation; TAKK; GAKK; förskola; språkutveckling; språkverktyg; dokumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with an argumentative and alternative communication (ACC) and the importance of language tools for children’s language development. The study also aims to illuminate how the work with ACC is visible in the preschools physical activities and in the documentations as well as the importance it brings. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse i de naturvetenskapliga ämnena : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om naturvetenskapliga begrepp i årskurserna 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jane Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom de naturvetenskapliga ämnena, med fokus på årskurserna 1-6. För att uppnå syftet användes två frågeställningar: Hur beskriver lärare att de gått tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vilka redskap beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket? För att besvara frågeställningarna har åtta lärare intervjuats i studien. LÄS MER

 3. 3. Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Karupovic; Catherine McCreadie; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; modersmål; modersmålsstöd; språkverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter det finns med den tidigare samt den aktuella formen för modersmålsstöd i Malmö stad, sett utifrån några förskollärares perspektiv. Vår teoretiska utgångspunkt ligger i den sociokulturella teorin där bland annat barns språkinlärning, främst i samspel med andra, berörs. LÄS MER

 4. 4. Hur kan skrivande med digitala resurser bidra till elevers andraspråksinlärning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gertrud Ingelman; [2013-07-30]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; skrivande med IKT;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA136, fördjupningskursVt 2013Handledare: Kaarlo Voionmaa Examinator: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Bildsamtalets betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catrin Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Förskola; lärande; kommunikation; interaktion; språkutveckling; språkstörning; bilder; TAKK;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att synliggöra några utvalda pedagogers syn på bildsamtalets betydelse och hur det kan användas som språkverktyg i en förskolegrupp bestående av tolv barn totalt, varav sex av barnen har grav språkstörning. För att undersöka detta genomförde jag intervjuer och en videoobservation på en förskola som på sin hemsida säger sig använda bilder som stöd för att beskriva barnens vardag. LÄS MER