Sökning: "språkvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet språkvetenskap.

 1. 1. Thèmes marqués en traduction. Une étude qualitative de l’emploi de thèmes marqués dans la traduction suédois-français et anglais-français

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2021-04-30]
  Nyckelord :Franska; språkvetenskap; översättningsvetenskap; linguistique; traductologie; thème; grammaire systémique fonctionnelle;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs användningen av markerade teman i franska originaltexter med översättningar från både svenska och franska utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv. Genom att analysera temaanvändningen i anföranden från Europaparlamentet på franska, svenska och engelska, tillsammans med de franska översättningarna av de två sistnämnda, diskuteras huruvida de översatta texterna skiljer sig från originaltexterna. LÄS MER

 2. 2. Tumida aequora : en studie av havet i Aenidens första bok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Fredric Klang; [2021]
  Nyckelord :Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks havet och dess delar i Aeneidens första bok ur ett semantiskt och idémässigt perspektiv. Syftet är att synliggöra vilken positiv/negativ förståelse av havet texten ger läsaren och vilken betydelse det får för förståelsen av verket i sin helhet. LÄS MER

 3. 3. Konvergens och grammatiska lån i minoritetsspråk till följd av långvarig språkkontakt : en jämförelse av nahuatl, ainu och romansh.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Hilda Appelgren; [2021]
  Nyckelord :language contact; borrowability; convergence; grammatical loans; minority languages; contact-induced change; comparative linguistics; nahuatl; ainu; romansh; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Language contact poses many questions in regards to language change, one of which is the question of whether some features are more easily transferable between languages than others. Previous research has mainly focused on either areal features in so-called Sprachbunds in large quantitative studies, or single language situations. LÄS MER

 4. 4. Spectators’ Experience of Watching Dance without Music: A cognitive semiotic exploration of kinesthetic empathy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kognitiv semiotik

  Författare :Khatia Chikhladze; [2021]
  Nyckelord :empathy; kinesthetic empathy; qualitative kinetic dynamics; qualities of movement; vitality affects; emotional arousal; respiration; skin conductance; consciousness; phenomenology; intentionality; classical ballet; contemporary dance.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Empathy is our ability to experience and understand the mental states of others. In movement perception, and in particular in dance spectatorship, it has been argued that we experience observed movements through our own bodies: kinesthetic empathy. LÄS MER

 5. 5. ”Det har inte fattats några beslut om neddragningar av assistans från regeringens sida” Språkliga strategier för undvikande av skuld i två riksdagsdebatter om LSS-krisen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Mathilda Lefin Matz; [2021]
  Nyckelord :blame avoidance; political discourse; LSS; government debate; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to investigate linguistic strategies of blame avoidance in two parliamentary debates about LSS (The Swedish Act concerning Support for Persons with Certain Functional Impairments). Focus lies upon how representatives from the government parties use linguistic strategies to avoid being made responsible for the many cases of decreased and withdrawn assistance. LÄS MER