Sökning: "språkvetenskaplig undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden språkvetenskaplig undersökning.

 1. 1. I och för sig och i och för sig : En komparativ studie av i och för sig i olika skeden av historien

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Edgren; [2018]
  Nyckelord :i och för sig; SUDi; Uneek; konstruktionsgrammatik; språkförändring;

  Sammanfattning : I och för sig är idag ett uttryck vars betydelse inte helt lätt låter sig härledas från de inbördes orden. En sökning i Språkbankens historiska korpusar ger vid handen meningar som […] lifwet är aldrig wigtigt i och för sig sielft, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel till sedlighet (Stockholmsposten år 1820), där användningen verkar skilja sig från hur vi idag använder uttrycket. LÄS MER

 2. 2. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2016]
  Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER

 3. 3. Handikappad – en diskriminerande benämning? : En kritisk diskursanalys om hur personer med funktionsnedsättningar språkligt konstrueras på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniella Ås; [2016]
  Nyckelord :språk och diskriminering; språkförändringsprocesser; ableism; kritisk diskursanalys; personer med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Detta är en språkvetenskaplig studie med avsikt att belysa aspekter av det språkbruk som kan tänkas ha inflytande på föreställningen om personer med funktionsnedsättningar. Genom kritisk diskursanalys med utgångspunkt i ableismen studeras hur olika ord för att benämna personer med funktionsnedsättningar förekommer och diskuteras på internet samt hur språklig diskriminering eventuellt kan urskiljas. LÄS MER

 4. 4. Ridderliga män och hjälplösa kvinnor? : En språkvetenskaplig undersökning av fantasygenrens karaktärsgestaltning med adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Englin; [2015]
  Nyckelord :adjektiv; adverb; fantasylitteratur; genusstereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka två fantasyromaners användning av personbeskrivande adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv. Materialet är David Eddings (1997) bok Stenens väktare och Christopher Paolinis (2006) bok Eragon. LÄS MER

 5. 5. Svordomar är kraftuttryck : En språkvetenskaplig undersökning om hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Annika Englin; [2015]
  Nyckelord :svordomar; fult språk; tabu; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige. Metoden i denna uppsats är en datainsamling som sker genom en kvalitativ enkätundersökning där studenter på en högskola i Mellansverige besvarar ett antal frågor om svordomar. LÄS MER