Sökning: "språkstimulering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet språkstimulering.

 1. 1. Förskollärares syn på barns språkutveckling vid matsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jenny Bodén; Lina Johansson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; förskollärares uppfattningar; språkstimulering; måltidssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom några intervjuer belysa hur förskollärare tänker om sin uppgift att stimulera barns språkutveckling. Uitfrån syftet formulerades två frågeställnigar; Hur ser förskollärare på hur de arbetar för att stimulera barns språkutveckling i måltidssituationerna? Hur reflekterar och dokumenterar förskollärare barns språkutveckling i måltidssituationerna? Metoden som används är kvalitativa intervjuer med förskollärare på sex olika förskolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. "Idrotten är ett hus som är öppet för alla" : En studie om hur idrott kan fungera som en integrationsarena

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linnéa Andersson; Ann Filipsson; [2016]
  Nyckelord :integration; föreningsidrott; projekt; integrationsprojekt; idrott; utrikes födda;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie presenteras projektet Rookie – en sportskola för nyanlända. Med anledning till att invandringen ökar i landet och alla de problem som finns med segregation är det intressant att en studie om idrott som integrationsarena genomförs. LÄS MER