Sökning: "spread education"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden spread education.

 1. 1. Laddstolpar och bonus malus-systemets effekt på andelen elbilar och hybrider i Sverige 2013–2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hansson; Samuel Pedersen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming caused by greenhouse gas emissions is the greatest threat facing our planet today. The electrification of the transportation sector is an important step in reducing carbon dioxide emissions, as transports make up 30 percent of total carbon dioxide emissions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Mi ansiedad aumenta cuando los demás me escuchan : Un estudio acerca de la ansiedad lingüística en la escuela secundaria sueca en español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rasmus Båverud; [2023]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; ELE; foreign language; second language; L2.; Ansiedad lingüística en una lengua extranjera; motivación; motivación intrínseca; motivación extrínseca; ELE; lengua extranjera; segunda lengua; L2.;

  Sammanfattning : Este estudio se centra en la ansiedad lingüística y sus efectos en la asignatura de lenguas modernas, más exactamente, en la enseñanza del español a nivel secundario. El propósito es averiguar de qué manera la ansiedad lingüística afecta a los estudiantes, su motivación y relaciones en el aula, con otros estudiantes y con sus profesores. LÄS MER

 3. 3. Balanserad regional tillväxt? En fallstudie av regionala kärnor och omland i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alvin Lindahl; [2023]
  Nyckelord :Regional development; growth poles; Scania; cumulative growth; spread; backwash.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to study the effects of regional development policy containing growth poles or “regional cores”. In order to do this, the case of northeastern Scania has been chosen as an example of this type of regional development policy in practice. LÄS MER

 4. 4. Män och våldtäktsmyter : En scoping review om mäns attityder till våldtäkt och förändring genom utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Pihlsgård; Fanny Wallin; [2023]
  Nyckelord :Rape myths; attitudes; rape; gender theory; Våldtäktsmyter; attityder; våldtäkt; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: Rape is a wide-spread problem which incuse society. Rape leads to negative physical, mental, and social consequences for victims. LÄS MER

 5. 5. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ronja Byström; [2023]
  Nyckelord :toxoplasma; toxoplasmosis; domestic cat; Kenya; Masai Mara; zoonosis; public health; seropositivity; seroprevalence;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii is an intracellular parasite with felids as the definitive host. It can infect almost every animal, including humans, as its intermediate host. It is an important zoonosis, especially for immune-deprived people, such as patients with human immunodeficiency virus (HIV), and pregnant women. LÄS MER