Sökning: "sprickbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet sprickbildning.

 1. 1. Structural optimization of electronic packages using DOE

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Robin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Design of experiments; DOE; Structural optimization; Electronic packages; DOE; Försöksplanering; Strukturoptimering;

  Sammanfattning : The reliability of a mechanical system containing electronic packages is highly affectedby the environment the system is stationed in. The difference and fluctuationsbetween the ambient temperature and the operating temperature of the electronicpackage cause accumulation of inelastic strains in the package components thusdecreasing the service life. LÄS MER

 2. 2. Linkage of Macro- and Micro-scale Modelling Tools for Additive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Maraging steel; selective laser melting; temperature evolution; macro-scale modelling; segregation; ICME.;

  Sammanfattning : Additive manufacturing methods for steel are competing against commercial production in an increasing pace. The geometry freedom together with the high strength and toughness due to extreme cooling rates make this method viable to use for high-performance components. The desirable material properties originate from the ultrafine grain structures. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av brännarkonstruktion till PS-Konverter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Underhållsbrännare; Konverter; PS-Konverter; Torkeldning; Underhållsvärmning; Kopparkonvertering; Brännarkonstruktion;

  Sammanfattning : I processen för kopparframställning finns en delprocess som kallas kopparkonvertering. Denna process är en batchprocess och utförs i många fall med hjälp av en Peirce-Smith-konverter. I konvertern finns en murning av eldfast tegel som mellan batcherna utsätts för temperaturcykler där kylning och värmning förekommer. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av påläggssvetsning på räls

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Eric Eldensjö; Karl Westling; Otto Egeman; [2020]
  Nyckelord :Laser cladding; life cycle analysis; rail; subway; Laserpåsvetsning; livscykelanalys; räls; tunnelbana;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker huruvida reparation genom påläggsvetsning kan användas på tågrälsar i Stockholms tunnelbana istället för tillverkning av nya. Olika metallpulver och slitageprofiler analyseras genom en livscykelanalys ur vilken energiförbrukning och CO2-utsläpp jämförs med konventionell tillverkning av tågrälsar. LÄS MER

 5. 5. The impact of stage casting on shrinkage restraint in concrete walls

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Cindy Amjadi; Justyna Melek; [2020]
  Nyckelord :Concrete; concrete wall; stage casting; shrinkage restraint; cracking; FEM-Design; Betong; betongvägg; gjutetappindelning; krymptvång; sprickor; FEM-Design;

  Sammanfattning : The most used widely material in the construction and industrial industry is concrete. Concrete is a material that has been used for a long time and will remain to do so. Therefore, it is especially important to obtain knowledge of the material’s properties and how it is affected by various conditions. LÄS MER