Sökning: "spritputs"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spritputs.

 1. 1. Spritputs. Hantverklig analys av påslag och brukssammansättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ivan Hedrén; [2017-08-28]
  Nyckelord :roughcast; coarse plaster; stucco; pebble dash; stone cladding; spritputs;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2015 [eg. 2017]... LÄS MER

 2. 2. Metodutveckling för att okulärt beskriva spritputsens ytstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Robert Berglund; Jolina Ånstrand; [2017-07-03]
  Nyckelord :rough-cast; plaster; method study; surface structure; visual description; spritputs; puts; metodutveckling; ytstruktur; okulär beskrivning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER