Sökning: "sri lanka inbördeskrig"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sri lanka inbördeskrig.

 1. 1. Urban Rain Water Harvesting and Water Management in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anders Strand; [2013]
  Nyckelord :rain water harvesting; decentralized waste water treatment plant; sustainable water management; sustainable development; green building; urban environment; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Denna fältstudie kommer att undersöka betydelsen av regnvattenanvändning som vattenförsörjnings alternativ. Hur kan hållbara innovativa lösningar tas fram för att lösa vattenförsörjningen på Sri Lanka? Efter lidandet av mer än 30 års inbördeskrig och efter de omfattande skadorna från tsunamin 2004, står nu Sri Lanka inför många utmaningar rörande landets återuppbyggnad. LÄS MER

 2. 2. Kvinna/soldat/tiger : En kritisk diskursanalys av rapporteringarna om inbördeskriget på Sri Lanka

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Nathalie Randeniye; [2010]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanaly; inbördeskrig; intersektionalitet; genus; etnicitet; Sri Lanka;

  Sammanfattning : I litteratur, film, nyhetsinslag och tidningar porträtteras krig som mannens domän. I krig är det mannen som är den aktiva parten och kvinnan den passiva. Männen är ute och slåss, skjuter, spränger, och kvinnorna sitter hemma och väntar ängsligt på att männen ska komma hem. LÄS MER

 3. 3. Black July: En etnisk majoritets attack på en etnisk minoritet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Emilsson; Katarina Ahlner; [2008]
  Nyckelord :Sri Lanka; Black July ; Inbördeskrig; Etnisk Konflikt ; Horowitz; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår avsikt är att i denna uppsats utifrån Donald L. Horowitzs teori om etniska konflikter, förklara varför etniska majoriteter attackerar etniska minoriteter. Vi utför en fallstudie av Sri Lanka och av händelserna innan juli 1983 dvs. det som ledde fram till upploppet, ?Black July?. LÄS MER