Sökning: "städhjälpmedel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet städhjälpmedel.

  1. 1. Städredskap för entrémattor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Ivana Radic; [2012]
    Nyckelord :Produktutveckling; entrémattor; städhjälpmedel; kravspecifikation; konceptgenerering; FMEA; kostnadsuppskattning.;

    Sammanfattning : Detta examensarbete, med inriktning mot produktutveckling, vid Högskolan Väst i Trollhättan, behandlar konceptutveckling avseende ett städhjälpmedel för att underlätta städningen under entrémattor för lokalvårdare.Städhjälpmedelet skall vara billigt, användarvänligt samt tåla de belastningar och den miljö anordningen kan antas utsättas för. LÄS MER