Sökning: "ställage"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ställage.

 1. 1. Dimensionering av färdigvarulager

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gustav Ané; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Simulation; Finished goods inventory; Inventory management; Extendsim9; Lagerhantering; Färdigvarulager; Dimensionering; Simulering; Extendsim9;

  Sammanfattning : Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. LÄS MER

 2. 2. Optimizing warehouse transportation : A simulation study of racking and slotting configurations

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Filip Johansson; Erik Engblom; [2019]
  Nyckelord :Rack layout; Slotting; Fishbone layout; ABC class-based slotting; Warehouse; Supply Chain; Ställage-layout; Sorterings-policy; Fiskbens-layout; ABC klassbaserad sortering; Lager; Värdeflödeskedja;

  Sammanfattning : Background Warehouse efficiency has gained a lot of attention in the recent years where racking layout and slotting of the SKUs are essential. The efficiency can be measured in the total traveling distance that occur in the warehouse. Two of the most central racking layout and slotting policies are the fishbone layout and ABC class-based slotting. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av tjänst för konstruktionsframtagning : En fallstudie av transportvagnar för industrin

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amir Chihani; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten är en del utav kursen MSGC12 ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design”. Projektet utförs som ett examensarbete vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap under vårterminen 2017 och omfattar 22,5 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. On visionsystems for pallet identification and positioning for autonomous warehouse vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Elias Olsson; Jerry Sundin; [2017]
  Nyckelord :kameror; bildbehandling; autonoma; truckar; undersökning; EMVA;

  Sammanfattning : Avhandlingen genomfördes för att ge en överblick över olika kamerasystem och möjliga algoritmer för att upptäcka och positionera EUR-pallar i ett ställage. Systemen skulle användas av autonoma gaffeltruckar. LÄS MER

 5. 5. Vilka kriterier bör beaktas angående materialhantering inför övergång till automatlager? : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marcus Nyström; Hanna Siby; [2016]
  Nyckelord :Automated Warehouse; AutoStore and Material handling; Automatlager; AutoStore och Materialhantering;

  Sammanfattning : I takt med att tillverkande företag ökar sin försäljning ökar också produktionen. En ökad produktion kommer så småningom att kräva mer yta för en större maskinpark när de ordinarie maskinerna inte längre räcker till. Om produktion sker mot lager kommer kraven på lageryta samtidigt att öka. LÄS MER