Sökning: "ställverksbranschen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ställverksbranschen.

  1. 1. Digitalisering inom ställverksbranschen : En fallstudie rörande digitalisering med utgångspunkt i företagsrelationer och organisatorisk förändring.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Clara Welin Brook; Michael Johansson; [2017]
    Nyckelord :Digitization; digitizing; business relations; business network; organizational change; switchgear industry; panel builder; business processes; Digitalisering; företagsrelationer; företagsnätverk; organisatorisk förändring; ställverksbranschen; panelbyggare; affärsprocesser;

    Sammanfattning : Denna fallstudie har genomförts på uppdrag av ABB Electrification Products (ABB EP) och syftar till att undersöka digitaliseringens inverkan på affärsprocesser bland kunder verksamma inom ställverksbranschen. Målet är att tillhandahålla ABB EP en rekommendation på åtgärder vilka kan förenkla dess kunders digitala övergång rent generellt och implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg och system mer specifikt. LÄS MER