Sökning: "stämpling"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet stämpling.

 1. 1. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 2. 2. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 3. 3. Förälder och ex-kriminell : En kvalitativ studie om hur män och kvinnor stämplas och stigmatiseras utifrån stereotypa föreställningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Johansson; Stella Ekström; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; ex-kriminell och avvikare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ex-kriminella mammor respektive pappor upplevt sina myndighetskontakter och om de blivit stigmatiserade och stämplade utifrån sin kriminella bakgrund. För att uppnå syftet har vi utifrån en fenomenologisk ansats genomfört tio kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Lärares och specialpedagogers uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Patrycja Rizk; Sonja Edenius; [2019]
  Nyckelord :Lärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser; särskiljande lösningar; utbildningsaktiviteter utanför klassens ram;

  Sammanfattning : Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram.Syftet varatt undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om dessa utbildningsaktiviteter och stödinsatser. LÄS MER

 5. 5. HIV - en stämpel för livet : En kvalitativ studie om professionellas arbete för att motverka stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Katrin Börjesson; Johanna Fyhr; [2019]
  Nyckelord :HIV AIDS; stigmatisering; kvinnor; Sydafrika; stämpling; intersektionalitet; information; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Human Immunodeficiency Virus (HIV) försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte HIV upptäcks och behandlas kan det orsaka Acquired Immunodeficiency Virus (AIDS). Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och många kvinnor som har HIV är en stigmatiserad icke-priviligierad grupp. LÄS MER