Sökning: "stämpling"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet stämpling.

 1. 1. "Ni kan ändå inte förstå, om ni inte gått i mina skor” : En hermeneutisk studie om hur unga vuxna förhåller sig till att bli stigmatiserade som arbetslösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nasrin Rashidi Nik; Mariella Petrus; [2021]
  Nyckelord :Unga vuxna; konsekvenser; hermeneutik; arbetslöshet; stigmatisering; stämpling; Mertons strainteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Westberg; Sara Zebardast; [2020-06-02]
  Nyckelord :Exitprocessen; desistance; kriminalitet; vändpunkt; turning point; generativity; knifing off; sociala band; stämpling; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study was to look more closely at what the process looks like when an individual wants to leave criminality. Our two research questions highlights the meaningful factors to take a step back from criminality, but we also have one question that highlights what kind of support the individual who wants to leave criminality gets. LÄS MER

 3. 3. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Heating Processes for the Production of Bipolar Plates in PEM Fuel Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LASSE MATTHIAS REINPOLD; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) are a promising alternative to combustion engines and batteries in vehicles. PEMFCs are more efficient than combustion engines, and cars powered by PEMFCs tend to have longer ranges than battery powered cars and has a short fuelling time. LÄS MER

 5. 5. "Det är ändå den här verkligheten vi lever i och även i den verkligheten tror jag inte att en lynchmobb är rätta svaret" : En kvalitativ intervjustudie om att skriva ut misstänkta gärningspersoners namn på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Asta Bergvall Rydén; Linn Ferm Näsman; [2020]
  Nyckelord :social media; credibility; inequality; labeling; perpetrator; sociala medier; trovärdighet; ojämlikhet; stämpling; gärningsperson;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur män och kvinnor i 25-30 årsåldern reagerar på olika brottsanklagelser som sker på sociala medier. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem individer. LÄS MER