Sökning: "ständiga förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden ständiga förbättringar.

 1. 1. Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Clara Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Standardisation; Continious Improvements; Deviations; Waste; Efficiency; Standardisering; Ständiga förbättringar; Avvikelser; Slöseri; Effektivisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett kunskapsöverförande arbetssätt med engagemang som nyckelroll : En studie av hur medarbetare upplever arbetssättet i en utvald process på en fallorganisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Melina Dedovic; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Project Management; Informatics;

  Sammanfattning : Rapporten har undersökt hur tyst och explicit kunskap kan samspela, för att skapa effektiv kunskapsöverföring mellan medarbetare. Fallföretaget som har undersökts, har under lång tid varit medvetna om att arbetssättet i en utvald process på företaget inte fungerar effektivt. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning : Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Quality management; TQM; continuous improvement; projects; construction projects; PDCA; VOCT; sustainable development; social sustainability; gender equality; gender mainstreaming; Kvalitetsledning; TQM; ständiga förbättringar; projekt; byggprojekt; PDCA; VOCT; hållbar utveckling; social hållbarhet; jämställdhet; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har företag arbetat med kvalitetsledning i syfte till att förbättra och utveckla sina verksamheter. Metoder och verktyg har fungerat som stöd för att möta företagets värderingar och möta de interna och externa kundernas behov med minskad mängd resurser. LÄS MER

 4. 4. Självutvärderingsverktyget språngbrädan : En mixad studie om verktygets aktualitet inom offensiv kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Drilon Pllana; Fredrik Lohman; [2019]
  Nyckelord :springboard; self-assessment; business excellence model; quality management; continuous improvement; språngbrädan; självutvärdering; kvalitetsutvecklingsmodell; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar.;

  Sammanfattning : Det primära syftet med studien var att undersöka hur ett medelstort företag upplever självutvärderingsverktyget språngbrädan. Syftet var också att bidra med kunskap om forskningsläget kring språngbrädan. En mixad metod användes där datainsamlingen genomfördes genom en enkät på ett urval av företaget. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklas förslagsystemet i en konsultverksamhet? : En studie av förbättringsarbete på PlantVision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Miefalk; [2019]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; Förslagsystem; Konsultbolag;

  Sammanfattning : Genom att generera ständig förbättring kan en organisation vara konkurrenskraftig och fortsätta anpassa sig till en föränderlig värld. Förslagsystem är ett sätt att involvera hela organisationen i arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER