Sökning: "stärka varumärket"

Visar resultat 21 - 25 av 162 uppsatser innehållade orden stärka varumärket.

 1. 21. Social hållbarhet i fastighetsbranschen - vad innebär det och var ligger lönsamheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Vivianne Zhong; Ebba Gårdmark; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; samhällsbyggnad; lönsamhet; mätbarhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Social Sustainability is frequently used in different contexts within the real estate industry, although there sometimes are uncertainties about the definition of the term. The purpose of this study is to concretize the term social sustainability in the perspective of the real estate sector and to identify how companies can profit from working with it. LÄS MER

 2. 22. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 3. 23. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER

 4. 24. Hållbart byggande : En fallstudie över företags drivkrafter vid investering i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Pålsson; Sara Jansson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; hållbarhet; hållbart byggande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. För att minska miljöpåverkan behöver de bygga med minsta möjliga påverkan på miljön samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt. LÄS MER

 5. 25. Snygga kontor gör företag attraktiva : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av en estetisk kontorsdesign

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Kempe; Kajsa Pirklbauer Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kontorsutformning; inredningsdesgin; varumärke; estetik;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en förståelse för om och i så fall hur en estetisk och genomtänkt kontorsmiljö kan påverka de anställda samt om de anställda upplever att det estetiska kontoret påverkar företagets varumärke. Företag idag väljer i allt större utsträckning att fokusera på en estetisk och tilltalande miljö. LÄS MER