Sökning: "stärka varumärket"

Visar resultat 6 - 10 av 162 uppsatser innehållade orden stärka varumärket.

 1. 6. Storytelling som reflektion av varumärket : Två fallstudier över varför storytelling används för att reflektera personliga varumärken på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Boban Stjepanovic; Lisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :personligt varumärke; stortytelling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studiens ansats är att förstå på vilket sätt som storytelling används för att reflektera det personliga varumärket på sociala medier. Tillhörande frågeställningar är varför storytelling använd på sociala medier samt hur storytelling och personligt varumärke hänger ihop. LÄS MER

 2. 7. Branding is not rocket science… it is harder : En kvalitativ studie om hur konsultföretag arbetar med brand equity

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alma Hamulic; Brandon Michael; [2020]
  Nyckelord :Consultancy; brand equity; CBBE Model; Business-to-Business branding;

  Sammanfattning : Research Questions: How do consulting companies work to strengthen the brand's structure?What impact does brand equity and its components have on consulting firms? Purpose: The purpose of this study is to contribute with new knowledge as well as increase the understanding of brand equity and how its components contribute to strengthening the consultancy's brand. The study also aims to explore how companies create competitive advantages in a constantly evolving market. LÄS MER

 3. 8. 30 YEARS OF JUST DO IT, ARE THEY CRAZY ENOUGH? En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Gerke; Andreas Moberg; Ida Tilemo; [2019-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Politisering; Retorik; Semiotik; Nike;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie ämnar att analysera hur Nike skapar mening i sin kommunikation och hur den relaterar till den moderna samhällskontexten. Genom analysen förväntar vi därmed oss kunna urskilja vilka värderingar och budskap som varumärket Nike laddas med. LÄS MER

 4. 9. Varumärkesidentitet hos elitidrottare : Hur bildspråk i sociala medier kan stärka varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Linnéa Engblom; [2019]
  Nyckelord :Bildspråk; personligt varumärke; sociala medier; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke. Varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, där kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden för varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att kommunicera detta. LÄS MER

 5. 10. En destination - ett enhetligt varumärke : En studie om hur aktörer i Kalmar samarbetar för att skapa ett enhetligt destinationsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amber Askling Bjurgert; Malin Eliasson; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Destination management organisation; DMO-leadership networks; branding; destination image; brand identity; destination marketing; experiencescape; multi-actorperpsective; cooperation.; Destination management organisation; DMO-ledarskapsnätverk; branding; destination image; brand identity; destinationsmarknadsföring; experiencescape; multi-aktörsperspektiv; samarbete.;

  Sammanfattning : Skapandet av en destinations image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde till besökaren. LÄS MER