Sökning: "stående panel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden stående panel.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER

 3. 3. Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hayve Saleem; Johanna Wictorson; [2018]
  Nyckelord :3D-weave; 3D-non woven; D3O; shock-absorbent; hip protection; 3D-väv; 3D-non woven; energiabsorption; D3O; chock-absorbent; höftskydd;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. LÄS MER

 4. 4. Vasalunds förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Wettervik; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Vasalund; Erik Wettervik; Arkitektur; Kandidatprojekt;

  Sammanfattning : När jag började projektet pratade jag med flertalet förskolepedagoger i min bekantskapskrets och sökte upp så mycket information jag kunde om förskoleverksamhet i allmänhet och vad som är önskvärt i en förskolemiljö. Utifrån det listade jag ett antal punkter på vad som vore önskvärt i och omkring min byggnad som jag hela tiden förhållit mig till. LÄS MER

 5. 5. Mariefreds Hotellet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :Hotell; Mariefred; Spånfasad; trä; Grön; innergård; festlokal;

  Sammanfattning : Hotellet är utformat för att passa in i stadsbilden i Mariefrdedoch har plockat upp element som är vanliga i staden. Elementsom småskalighet, utformad för att följa vägen, de brokiga innergårdarnaoch självklart är byggmaterialet trä. Fasaden bestårav stående panelfasad och spånfasad på gavlarna. LÄS MER