Sökning: "ståltemperatur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ståltemperatur.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av AOD-konverterns ingångsförhållanden och dess påverkan på färskningstiden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Sandra Mickelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Materials Technology tillverkar varje år cirka 230 000 ton stål varav en stor del är rostfritt stål. För att sänka kolhalten i stålet används en AOD-konverter där en kombination av syrgas och inertgas blåses in stålet för att avlägsna kol som kolmonoxid. LÄS MER

 3. 3. Dimensionerande lokal brand – En kartläggning och analys av dimensioneringsmetodens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Charlotte Berggren; Erika Parfors; [2014]
  Nyckelord :steel constructions; regression analysis; fire design of building structures; critical resistance; cargo load factor; heat release rate; dimensionerande lokal brand; dimensioneringsmetod; Br2-Hallbyggnad; EKS 9; Eurokod; brandens parametrar; ståltemperatur; stålkonstruktioner; regressionsanalys; brandteknisk dimensionering av bärverk; kritisk bärförmåga; lastutnyttjandegrad; effektutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is an on-going debate in the business of fire protection engineering in Sweden whether steel construction in hall buildings (building class Br2) can be performed without technical fire classification or not. The building code, EKS 9, gives some restrictions and methods to determine this and one of these methods is the local fire (Swedish standards institute (1), 2007) which is evaluated and analyzed in this master thesis. LÄS MER

 4. 4. Brandskydd av stålkonstruktioner : Lathund för brandskyddsdimensionering av stålprofiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Elf; Kevin Cederth; [2013]
  Nyckelord :Brandskydd av stålkonstruktioner; brand i stålbyggnader; brandskyddsmaterial; kritisk ståltemperatur; utnyttjandegrad; sektionsfaktor och brandskyddsisolering.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis covers fire protection methods of structural steel and the aim is to develop an information tool designed for inexperienced structural engineers. The information tool covers basic fire protection methods and the general way to produce a fire resistance for structural steel. LÄS MER