Sökning: "stödåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet stödåtgärder.

 1. 1. Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanne Ahlsén Mörlin; Fanny Jonsson; Shpend Rukiqi; [2021-04-14]
  Nyckelord :nyanlända elever; högstadiet; språkutvecklande arbetssätt; organisation; lärares uppfattningar; specialpedagogik; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs påkommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning.Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins,2017; Svensson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Heja oss i förskolan. Vi kan och gör större skillnad än vi tror! : En kvalitativ studie om likvärdig språkutvecklande undervisning i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ellen Westerberg; Agneta Elfving; [2021]
  Nyckelord :Likvärdighet; Läroplansteori Undervisning; Medvetenhet; Förhållningssätt; Kompetens; Kartläggningsmaterialet Hitta språket; Språkutveckling; Progression.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är kravet på en god språklig förmåga stort. Samtidigt som svenska elevers språkliga förmågor sjunker enligt flera internationella tester. Regeringen har under de senaste åren satt in flera stödåtgärder för att stärka språkutveckling hos svenska barn. LÄS MER

 3. 3. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 4. 4. Vad gör vi mot käpparna i hjulen? : En kvalitativ studie om vad som hindrar elever att nå kunskapskraven och vilka åtgärder som görs för att hjälpa dem att nå dit.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Svenssson; [2021]
  Nyckelord :Stödåtgärd; svårigheter; extra anpassning; särskilt stöd; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att kartlägga vilka hinder som gör att elever i årskurs 4–6 inte når kunskapskraven för de samhällsorienterade ämnena. Studien syftar även till att kartlägga vilka stödåtgärder som används för att elever i behov ska nå kunskapskraven. LÄS MER

 5. 5. CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ REVISORERS OBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Daniel Jäderklint; [2021]
  Nyckelord :Revisor; revisorers oberoende; vänskapshot; tidsaspekt; fortsatt drift; legitimitet; revision i krissituationer; Auditor; auditor independence; familiarity threat; time aspect; going concern; legitimacy; auditing during crises;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes coronaviruset vilket föranledde den pandemi vi befinner oss i än idag. Tidigare studier visar på att en kris likt coronapandemin kan innebära förändringar hos revisorers oberoende. LÄS MER