Sökning: "stöd föräldrar sjuka barn"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden stöd föräldrar sjuka barn.

 1. 1. Det blir inte alltid som man tänkt sig : Föräldrars upplevelse av vistelsen på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sarah Andersson; Marie Nilsson Andersson; [2021]
  Nyckelord :Experience; neonatal care; parents and support; Föräldrar; neonatal; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen behöver cirka 11 500 barn vård på en neonatalavdelning, här vårdas för tidigt födda och vid födseln sjuka barn. Inläggningen är ofta en stressande upplevelse för föräldrarna till barnet. Sjuksköterskan har ett ansvar att vara lyhörd, respektfull och kommunicera väl med föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elisabeth Reutercrona; Sara Severinsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reutercrona, E & Severinsson, S. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Claudia Frisk; Salomé Laverde Castro; [2020]
  Nyckelord :Neonatal care; parents experiences; nurse.; Föräldrars erfarenheter; neonatalvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. LÄS MER