Sökning: "stöd för patienter med diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden stöd för patienter med diabetes.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 och ätstörning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Martin Lundgren; Enisa Suljic; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; Eating disorder; Experiences; Literature review; Patient; Diabetes mellitus typ 1; Litteraturstudie; Patient; Upplevelser; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett utbrett sjukdomstillstånd. Diabetes mellitus typ 1 kombinerat med ätstörning kan leda till fysiska och psykiska komplikationer. Patienter behöver ofta god vägledning och omsorg för att kunna hantera sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Mattsson; Elin Lillieborg; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Living with; Patients experiences; Diabetes typ 2; Att leva med; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle med stora riskfaktorer och komplikationer. Det är ett växande folkhälsoproblem som ökar i Sverige och i hela världen. Vid diabetes typ 2 har egenvård en central betydelse som påverkar personens livsstil. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 4. 4. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ II : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatimah Adel Mazyed Aldaboos; Lilian Marcia Soares Da Silva; [2022]
  Nyckelord :Type II diabetes mellitus; Self-care; Lifestyle; Patient experience; Support; Diabetes mellitus typ II; Egenvård; Levnadsvanor; Patienters upplevelser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ II (DMT2) är ett folkhälsoproblem som har ökat i hela värden och cirka 422 miljoner människor är drabbade av sjukdomen. I Sverige har ungefär 500 000 människor DMT2. Egenvård är en viktig del av behandlingen.  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ II. LÄS MER